KOITÁLNÍ AKTIVITA MUŽŮ S VARIKOKELOU


KOITÁLNÍ AKTIVITA MUŽŮ S VARIKOKELOU

Východisko.
V poslední době v rámci PADAM (Partial Androgen Deficiency of the Ageing Male) se při prevencia léčbě nejrůznějších poruch zvláště u stárnoucích mužů provádí substituční podávání androgenních přípravků.Metody a výsledky. Ve skupině 58 ženatých pacientů s varikokelou a u 85 ženatých normozoospermických mužůbylo provedeno stanovení testosteronu v plazmě a pomocí interview zjištěna koitální aktivita v manželství. Bylozjištěno, že hodnoty mužského pohlavního hormonu v krvi u pacientů s varikokelou byly ve věkových podskupináchdo 35 let významně nižší (p

Klíčová slova:
varikokela, plazmatický testosteron, koitální aktivita.


Coital Activity of Men with Varicocele

Background.
According to the concept of Partial Androgen Deficiency of the Aging Male (PADAM), testosteronesupplementation becomes recommended in prevention and therapy of different disturbances especially in agingmales.Methods and Results. In the group of 58 married patients with varicocele and in 85 married normozoospermicmen the plasma testosterone levels were estimated and the coital activity was determined by an interview. Plasmavalues of male sex hormone of patients with varicocele were significantly lower (p

Key words:
varicocele, plasmatic testosterone, coital activity.


Autoři: J. Raboch Jr.;  S. Pietrucha;  J. Raboch
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 277-279
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
V poslední době v rámci PADAM (Partial Androgen Deficiency of the Ageing Male) se při prevencia léčbě nejrůznějších poruch zvláště u stárnoucích mužů provádí substituční podávání androgenních přípravků.Metody a výsledky. Ve skupině 58 ženatých pacientů s varikokelou a u 85 ženatých normozoospermických mužůbylo provedeno stanovení testosteronu v plazmě a pomocí interview zjištěna koitální aktivita v manželství. Bylozjištěno, že hodnoty mužského pohlavního hormonu v krvi u pacientů s varikokelou byly ve věkových podskupináchdo 35 let významně nižší (p

Klíčová slova:
varikokela, plazmatický testosteron, koitální aktivita.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa