VÝVOJ KUŘÁCKÝCH ZVYKLOSTÍ OBYVATELSTVAČESKÉ REPUBLIKY V OBDOBÍ 1985-1997/98


VÝVOJ KUŘÁCKÝCH ZVYKLOSTÍ OBYVATELSTVAČESKÉ REPUBLIKY V OBDOBÍ 1985-1997/98

Východisko.
Kouření tabáku náleží mezi nejzávažnější rizikové faktory nemocí oběhové soustavy. Cílem tétopráce bylo zjistit a popsat kuřácké zvyklosti obyvatel v devíti okresech České republiky v letech 1997/98 a v šestiz těchto okresů analyzovat vývojové trendy kuřáctví v období 1985-1997/98.Metody a výsledky. Informace o kuřáckých zvyklostech byly získány v letech 1985, 1988 a 1992 v šesti okresechúčastnících se mezinárodního projektu SZO MONICA. V letech 1997/98 bylo šetření rozšířeno o další tři okresy.Vyšetření byla provedena vždy v nových 1% náhodných vzorcích obyvatelstva. Celkem bylo vyšetřeno 5293 mužůa 5610 žen ve věku 25-64 let. Informace o kouření byly získány při řízeném rozhovoru lékaře s probandem. V letech1997/98 bylo v devíti okresech mezi vyšetřenými muži 38 % současných kuřáků, 24 % bývalých kuřáků a 38 %nekuřáků. V souboru žen bylo 27 % současných kuřaček, 10 % bývalých kuřaček a 63 % nekuřaček. Průměrná denníspotřeba cigaret byla 16,4 (±8,6) cig/den u mužů a 11,3 (±7,0) cig/den u žen. V období 1985-1997/98 se v šestiokresech snížila prevalence kuřáctví u mužů ve věku 25-64 r. ze 49 % na 37 % (p

Klíčová slova:
kuřáctví cigaret, vzdělání, projekt SZO MONICA.


Development of Smoking Habits in the Population of Czech RepublicDuring 1985-1997/98

Background.
Tobacco smoking belongs to high risk factors for the circulation diseases. Aim of the present studyis to identify and describe smoking habits of the population in nine districts in Czech republic in years 1997/98 andin six of these districts to analyze smoking trends during the period of 1985-1997/98.Methods and Results. Information on the smoking habits were collected in years 1985, 1988, and 1992 in sixdistricts which took part in the international project WHO MONICA. In 1997/98 data collection was extended intothree other districts. New randomly selected samples of 1% of the population were explored each time. 5293 malesand 5610 females 25-64 years old were questioned during a controlled talk with a health-officer. In 1997/98 in ninedistricts the prevalence of actual smokers was 38 %, that of former smokers was 24 % and 38 % of non-smokers.The group of females consisted of 27 % of actual smokers, 10% of former smokers, and 63 % of non-smokers. Theaverage daily consumption was 16.4 (±8.6) cigarettes per day in males and 11.3 (±7.0) cigarettes per day in females.In 1985-1997/98 the smoking prevalence of males aged 25-64 years decreased in six districts from 49 % to 37 %(p

Key words:
cigarette smoking, education, project WHO MONICA.


Autoři: Z. Škodová;  R. Cífková;  V. Adámková ;  A. Dušková;  G. Hauserová;  Z. Hejl;  M. Jozífová;  V. Lánská;  E. Novozámská;  Z. Petržilková;  H. Pistulková;  J. Piťha;  P. Stávek;  D. Šraierová
Působiště autorů: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 0
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Kouření tabáku náleží mezi nejzávažnější rizikové faktory nemocí oběhové soustavy. Cílem tétopráce bylo zjistit a popsat kuřácké zvyklosti obyvatel v devíti okresech České republiky v letech 1997/98 a v šestiz těchto okresů analyzovat vývojové trendy kuřáctví v období 1985-1997/98.Metody a výsledky. Informace o kuřáckých zvyklostech byly získány v letech 1985, 1988 a 1992 v šesti okresechúčastnících se mezinárodního projektu SZO MONICA. V letech 1997/98 bylo šetření rozšířeno o další tři okresy.Vyšetření byla provedena vždy v nových 1% náhodných vzorcích obyvatelstva. Celkem bylo vyšetřeno 5293 mužůa 5610 žen ve věku 25-64 let. Informace o kouření byly získány při řízeném rozhovoru lékaře s probandem. V letech1997/98 bylo v devíti okresech mezi vyšetřenými muži 38 % současných kuřáků, 24 % bývalých kuřáků a 38 %nekuřáků. V souboru žen bylo 27 % současných kuřaček, 10 % bývalých kuřaček a 63 % nekuřaček. Průměrná denníspotřeba cigaret byla 16,4 (±8,6) cig/den u mužů a 11,3 (±7,0) cig/den u žen. V období 1985-1997/98 se v šestiokresech snížila prevalence kuřáctví u mužů ve věku 25-64 r. ze 49 % na 37 % (p

Klíčová slova:
kuřáctví cigaret, vzdělání, projekt SZO MONICA.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa