ENDOKRINOLOGIE 1998-1999


ENDOKRINOLOGIE 1998-1999

V kaskádě dějů hormon-druhý posel-buněčné G proteiny (proteiny vázající guaninnukleotid) může nastat poruchai na posledním stupni: mutanty G proteinů mohou vést k zesílení (mj. adenomy hypofýzy a štítné žlázy) i k oslabeníG-proteinového signálu (pseudohypoparatyreóza, „testitoxikóza"). Jinou novou skupinou nemocí jsou anexinopatie:Mezi anexiny patří i lipokortiny a poruchy jsou v oblasti hemokoagulace. „Reverzní endokrinologie" znamená postupv poznání, při kterém je dříve znám receptor (označovaný pak jako „sirotčí") nežli hormon: Takové receptory jsouznámy pro řadu steroidních hormonů, retinoidů a eikosanoidů a zdá se, že se významně uplatňují v metabolizmucholesterolu. Autoimunitní porucha při imunodependentním diabetu (IDDM) může mít z a příčinu jediný autoantigen,dekarboxylázu kyseliny glutamové (GAD). Léčba některými retinoidy při kožním lymfomu z T-buněk vedek hypotyreóze. Retrotranspozony jsou příkladem proměn lidského genomu s dosud neznámými klinickými manifes-tacemi. Hepatocytární růstový faktor se ukazuje jako naděje pro léčbu cirhózy. Hledání perorálních účinnýchnáhražek inzulinu nyní spočívá v testování některých metabolitů z plísní. Protilátky proti TNP (tumor necrosis factor)se začínají zkoušet jako „anticytokinová terapie" u revmatoidní artritis. V přehledu je dále uvedena řada novýchnávrhů léčebných postupů - včetně intranazální aplikace estradiolu.

Klíčová slova:
endokrinologie, G-proteinové nemoci, reverzní endokrinologie, terapie.


Endocrinology 1998-1999

In the cascade hormone - second messenger - cellular G-proteins (GTP binding proteins), impairment can occuralso at the last step: Mutant G-proteins may amplify the response (e.g. hypophyseal and thyroide adenomas) or reduceit (pseudohypoparathyreosis, testitoxicosis). Other new group of diseases appears to be anexinopathy: Among anexinsbelong also lippocortins and impairments occur in the hemocoagulation. „Reverse endocrinology" is a processdescription when the recognition of receptor (called an „orphan receptor") comes earlier than that of the hormone:Such receptors are known for several steroid hormones, retinoids and eicosanoids and it appears they are importantalso in the metabolism of cholesterol. A single antigen - glutamic acid decarboxylase (GAD), can cause autoimmunedisease as the immunodependent diabetes (IDDM). Treatment of the skin T-cell lymphoma by some retinoids canresult in hypothyroidysm. Retrotransposones are example of the human genome modification with yet unknownclinical manifestations. Hepatocytal growth factor reveals to be the hope for treatment of cirrhosis. Search foreffective peroral insulin substitutes is at present based on testing of various metabolites of fungi. Antibodies againstTNF (tumor necrosis factor) become tested as „anticytokine therapy" in patients with rheumatoid arthritis. Someother suggestions for new ways of treatment is also listed, including the intranasal administration of estradiol.

Key words:
endocrinology, G-protein diseases, reverse endocrinology, therapy.


Autoři: V. Schreiber
Působiště autorů: Laboratoř pro endokrinologii a metabolizmus III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 0
Kategorie: Články

Souhrn

V kaskádě dějů hormon-druhý posel-buněčné G proteiny (proteiny vázající guaninnukleotid) může nastat poruchai na posledním stupni: mutanty G proteinů mohou vést k zesílení (mj. adenomy hypofýzy a štítné žlázy) i k oslabeníG-proteinového signálu (pseudohypoparatyreóza, „testitoxikóza"). Jinou novou skupinou nemocí jsou anexinopatie:Mezi anexiny patří i lipokortiny a poruchy jsou v oblasti hemokoagulace. „Reverzní endokrinologie" znamená postupv poznání, při kterém je dříve znám receptor (označovaný pak jako „sirotčí") nežli hormon: Takové receptory jsouznámy pro řadu steroidních hormonů, retinoidů a eikosanoidů a zdá se, že se významně uplatňují v metabolizmucholesterolu. Autoimunitní porucha při imunodependentním diabetu (IDDM) může mít z a příčinu jediný autoantigen,dekarboxylázu kyseliny glutamové (GAD). Léčba některými retinoidy při kožním lymfomu z T-buněk vedek hypotyreóze. Retrotranspozony jsou příkladem proměn lidského genomu s dosud neznámými klinickými manifes-tacemi. Hepatocytární růstový faktor se ukazuje jako naděje pro léčbu cirhózy. Hledání perorálních účinnýchnáhražek inzulinu nyní spočívá v testování některých metabolitů z plísní. Protilátky proti TNP (tumor necrosis factor)se začínají zkoušet jako „anticytokinová terapie" u revmatoidní artritis. V přehledu je dále uvedena řada novýchnávrhů léčebných postupů - včetně intranazální aplikace estradiolu.

Klíčová slova:
endokrinologie, G-proteinové nemoci, reverzní endokrinologie, terapie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa