FENOMÉN REKTANGULARIZACE KŘIVKY PŘEŽÍVÁNÍV ČESKÉ POPULACI JAKO VÝCHODISKOKE KONCEPTU ÚSPĚŠNÉHO STÁRNUTÍA K POJETÍ GERIATRICKÉ MEDICÍNY


FENOMÉN REKTANGULARIZACE KŘIVKY PŘEŽÍVÁNÍV ČESKÉ POPULACI JAKO VÝCHODISKOKE KONCEPTU ÚSPĚŠNÉHO STÁRNUTÍA K POJETÍ GERIATRICKÉ MEDICÍNY

Podán přehled představ o úspěšném stárnutí s pozitivními dopady na zlepšování kvality života a snižovánínesoběstačnosti i potřeby zdravotně sociální péče v pokročilém stáří. Připomenuta potřeba modifikace zdravotnic-kých služeb a pohledu na geriatrické pacienty odpovídající demografickému vývoji a zlepšování jejich funkčníhostavu. Zmíněny představy o vývoji střední délky života. Demonstrován fenomén rektangularizace křivky přežívánív populaci na území dnešní České republiky v průběhu 20. století a výhled populačního složení, očekávané dobydožití a indexu dlouhověkosti v české společnosti do poloviny 21. století.

Klíčová slova:
stáří, stárnutí, rektangularizace křivky přežívání, nemocnost, střední délka života, dlouhověkost,geriatrie, demografie.


Phenomenon of Rectangularization of the Staying Alive Curve in Czech Population as an Objectiveto the Conception of Successful Ageing and to the Prospects of the Geriatric Medicine

An overview of conceptions of the successful ageing with positive impacts on the improvement of the quality oflife, on decreased dependence in activities of daily living, and on demands for health-social care in senescence isgiven. Necessity of altering of sanitary services and outlooks on the geriatric patients corresponding to thedemographic development and improvement of their functional state is stressed. Concepts of the upgrowth of thelife expectancy are given. The phenomenon of rectangularization of the survival curve in the population of the CzechRepublic during the 20th century is demonstrated and the prospect till the middle of 21st century for the populationstructure, life expectancy, longevity index are presented.

Key words:
senescence, ageing, rectangularization of the survival curve, disease prevalence, life expectancy,longevity, geriatry, demography.


Autoři: Z. Kalvach
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 715-721
Kategorie: Články

Souhrn

Podán přehled představ o úspěšném stárnutí s pozitivními dopady na zlepšování kvality života a snižovánínesoběstačnosti i potřeby zdravotně sociální péče v pokročilém stáří. Připomenuta potřeba modifikace zdravotnic-kých služeb a pohledu na geriatrické pacienty odpovídající demografickému vývoji a zlepšování jejich funkčníhostavu. Zmíněny představy o vývoji střední délky života. Demonstrován fenomén rektangularizace křivky přežívánív populaci na území dnešní České republiky v průběhu 20. století a výhled populačního složení, očekávané dobydožití a indexu dlouhověkosti v české společnosti do poloviny 21. století.

Klíčová slova:
stáří, stárnutí, rektangularizace křivky přežívání, nemocnost, střední délka života, dlouhověkost,geriatrie, demografie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa