AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU -ZAOSTŘENO NA DĚTSKÝ VĚK


AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU -ZAOSTŘENO NA DĚTSKÝ VĚK

Konvenční měření krevního tlaku (TK) v ambulanci lékaře informuje pouze omezeným způsobem o dlouhodobéhemodynamické zátěži na kardiovaskulární systém. Výhodou ambulantního monitorování krevního tlaku (ABPM)je poskytnutí mnohočetných měření krevního tlaku z pacientova normálního prostředí během jeho normální aktivitya odhalení profilu krevního tlaku během celého 24hodinového období. Výsledky ABPM lépe korelují s postiženímcílových orgánů než hodnoty příležitostného krevního tlaku a také citlivěji určují konečnou prognózu. Dlouhodobáreprodukovatelnost hodnot krevního tlaku při ABPM je podstatně lepší než u konvenčního měření. Hypertenznífenomén bílého pláště (FBP), definován jako zvýšený průměrný tlak v ordinaci lékaře avšak normální průměrnýambulantní krevní tlak (ABP), zřejmě představuje benigní entitu nevyžadující farmakologickou léčbu. V poslednídobě byly vytvořeny percentily pro ABP na normální populaci dětí a adolescentů a byl prostudován profil ABP u dětív různých klinických situacích. Rovněž u dětí byl prokázán výskyt FBP a jeho prevalence je zřejmě vyšší nežu dospělé populace. ABPM je užitečná a dobře tolerovaná metoda pro zhodnocení TK u dětí a adolescentů, kterápomáhá při identifikaci jedinců vyžadujících pečlivé zhodnocení a léčbu.

Klíčová slova:
ambulantní monitorování krevního tlaku, hypertenze, hypertenzní fenomén bílého pláště, dětství.


Ambulatory Blood Pressure Monitoring - Focus on Childhood

Conventional office measurements of blood pressure (BP) are limited in their ability to assess long termhemodynamic load on cardiovascular system. The ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) offers theadvantage of providing multiple blood pressure measurements from a subject’s normal environment during his normalactivities, thereby revealing important patterns of blood pressure during the whole 24-hour period. Results of ABPMhave much better correlation with end organ damage than casual BP and provide more sensitive data of ultimateprognosis. There is much better long-term reproducibility of ambulatory blood pressure compared with conventionaloffice BP measurements. The phenomenon of „white coat” hypertension (WCH) defined as mean office BP readingsin the hypertensive range but ambulatory blood pressure (ABP) readings in the normal range represents probablya benign entity not requiring pharmacological treatment. Based on normal population of school children andadolescents the percentiles of ABP have been recently established and patterns of ABP have been studied in childrenin various clinical settings. WCH has been recognized in childhood and its prevalence seems to be higher comparingwith adult population. ABPM seems to be an effective and well tolerated tool in evaluating BP in children andadolescents helping to identify those who need careful checkup and treatment.

Key words:
ambulatory blood pressure monitoring, hypertension, white coat hypertension, childhood.


Autoři: Š. Rucki
Působiště autorů: Dětské oddělení Nemocnice Třinec
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 722-727
Kategorie: Články

Souhrn

Konvenční měření krevního tlaku (TK) v ambulanci lékaře informuje pouze omezeným způsobem o dlouhodobéhemodynamické zátěži na kardiovaskulární systém. Výhodou ambulantního monitorování krevního tlaku (ABPM)je poskytnutí mnohočetných měření krevního tlaku z pacientova normálního prostředí během jeho normální aktivitya odhalení profilu krevního tlaku během celého 24hodinového období. Výsledky ABPM lépe korelují s postiženímcílových orgánů než hodnoty příležitostného krevního tlaku a také citlivěji určují konečnou prognózu. Dlouhodobáreprodukovatelnost hodnot krevního tlaku při ABPM je podstatně lepší než u konvenčního měření. Hypertenznífenomén bílého pláště (FBP), definován jako zvýšený průměrný tlak v ordinaci lékaře avšak normální průměrnýambulantní krevní tlak (ABP), zřejmě představuje benigní entitu nevyžadující farmakologickou léčbu. V poslednídobě byly vytvořeny percentily pro ABP na normální populaci dětí a adolescentů a byl prostudován profil ABP u dětív různých klinických situacích. Rovněž u dětí byl prokázán výskyt FBP a jeho prevalence je zřejmě vyšší nežu dospělé populace. ABPM je užitečná a dobře tolerovaná metoda pro zhodnocení TK u dětí a adolescentů, kterápomáhá při identifikaci jedinců vyžadujících pečlivé zhodnocení a léčbu.

Klíčová slova:
ambulantní monitorování krevního tlaku, hypertenze, hypertenzní fenomén bílého pláště, dětství.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa