REZISTENCE BUNIK KREVNÍCH MALIGNIT VUEICYTOSTATIKUMII. EÁST


REZISTENCE BUNIK KREVNÍCH MALIGNIT VUEICYTOSTATIKUMII. EÁST

Rezistence vuei cytostatikum je vážnou komplikací léeby nemocných s malignitami nejenom hematologickéhopuvodu. Výsledkem pusobení cytostatika na nádorové buoky je jejich smrt procesem apoptózy. V poípadi rezisten-tních nádorových bunik je apoptóze zabránino nikterým z oady možných zpusobu. Rezistenci rozdilujeme podletypu cytostatika, proti kterému je namíoena, a pokud se jedná o skupinu látek lišících se strukturni i mechanizmemúeinku, mluvíme o mnohoeetné rezistenci. Jednou z poíein rezistence bunik je snížená koncentrace cytostatik v místimolekulárního cíle. Na odeerpávání cytostatik z nitra bunik se podílí nikteré effluxní systémy jako Pgp, MRP a LRP.Další poíeinou rezistence vuei cytostatikum muže být jejich zvýšená enzymatická detoxikace napo. glutathion-S--transferázovým systémem. Rezistence zpusobená zminami v molekulárním cíli cytostatik zahrnuje zejména zminyv molekule topoizomeráz. Poíeinou rezistence vuei cytostatikum mohou být též zminy v procesech apoptózya regulace bunieného cyklu. V neposlední oadi mohou být v rezistentních nádorových buokách zintenzivninyreparaení mechanizmy kontrolující molekulární poškození DNA. V soueasné dobi existuje oada laboratorních metodk veasnému odhalení poíeiny rezistence k cytostatiku v dané buniené populaci a rostou též snahy o nalezení zpusobu,jak daný typ rezistence poekonat.

Klíčová slova:
mnohoeetná rezistence, apoptóza, effluxní systémy, topoizomeráza, buniený cyklus, reparace


Resistance of the Haemopoietic Tumour Cells to the Cytotoxic Drugs. Part II.

Resistance to cytotoxic drugs is a serious drawback in the treatment of patients with tumours, both of thehaemopoietic and non-haemopoietic origin. The cytotoxic effect of drugs on the malignant cells manifests as theprocess of apoptosis. In the resistant malignant cells, apoptosis becomes prevented by several mechanisms. Themultidrug resistance (MDR) is one of the principal mechanisms when the cancer cells develop resistance to multiplechemically and functionally unrelated cytotoxic compounds. The decrease of the cytotoxic drug concentration at themolecular target site may come from activation of some efflux membrane systems participating in the transport ofcytotoxic drugs out of the cell (e.g. Pgp, MDR, and LRP). Another mechanism of resistance is the increased enzymaticdetoxification of the drug by glutathion-s-transferase system. Changes in the molecular target of the cytotoxic drugsuch as topoisomerase molecule can be also responsible for the resistance. At least two additional mechanisms ofresistance of tumour cells were identified. Resistance can come from either deregulation of proapoptotic mechanismsin tumour cells or by increased activity of reparation processes which control the damaged molecule of DNA. Severalmethods that detect the cause of resistance in distinct cell populations have been developed. The great effort is nowfocused on both the detection of mechanisms of the resistance and on the clinical procedures of overcoming theresistance to cytotoxic drugs.

Key words:
multidrug resistance, apoptosis, efflux systems, topoisomerase, cell cycle, DNA reparation, flow


Autoři: K. Kodydková;  J. Krejsek
Působiště autorů: Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 590-594
Kategorie: Články

Souhrn

Rezistence vuei cytostatikum je vážnou komplikací léeby nemocných s malignitami nejenom hematologickéhopuvodu. Výsledkem pusobení cytostatika na nádorové buoky je jejich smrt procesem apoptózy. V poípadi rezisten-tních nádorových bunik je apoptóze zabránino nikterým z oady možných zpusobu. Rezistenci rozdilujeme podletypu cytostatika, proti kterému je namíoena, a pokud se jedná o skupinu látek lišících se strukturni i mechanizmemúeinku, mluvíme o mnohoeetné rezistenci. Jednou z poíein rezistence bunik je snížená koncentrace cytostatik v místimolekulárního cíle. Na odeerpávání cytostatik z nitra bunik se podílí nikteré effluxní systémy jako Pgp, MRP a LRP.Další poíeinou rezistence vuei cytostatikum muže být jejich zvýšená enzymatická detoxikace napo. glutathion-S--transferázovým systémem. Rezistence zpusobená zminami v molekulárním cíli cytostatik zahrnuje zejména zminyv molekule topoizomeráz. Poíeinou rezistence vuei cytostatikum mohou být též zminy v procesech apoptózya regulace bunieného cyklu. V neposlední oadi mohou být v rezistentních nádorových buokách zintenzivninyreparaení mechanizmy kontrolující molekulární poškození DNA. V soueasné dobi existuje oada laboratorních metodk veasnému odhalení poíeiny rezistence k cytostatiku v dané buniené populaci a rostou též snahy o nalezení zpusobu,jak daný typ rezistence poekonat.

Klíčová slova:
mnohoeetná rezistence, apoptóza, effluxní systémy, topoizomeráza, buniený cyklus, reparace

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa