DOSPĚLÁ VÝŠKA PACIENTŮ DLOUHODOBĚ LÉČENÝCHPRO IDIOPATICKÝ DEFICIT RŮSTOVÉHO HORMONU(Český registr 1991-1998)


DOSPĚLÁ VÝŠKA PACIENTŮ DLOUHODOBĚ LÉČENÝCHPRO IDIOPATICKÝ DEFICIT RŮSTOVÉHO HORMONU(Český registr 1991-1998)

Východisko.
U 60 pacientů léčených růstovým hormonem pro jeho idiopatický deficit evidovaných v Českémregistru příjemců růstového hormonu byla hodnocena dosažená výška v dospělosti.Metody a výsledky. 23 pacientů mělo izolovaný deficit růstového hormonu (skupina 1), 37 deficit kombinovanýs chyběním i jiných hypofyzárních hormonů (skupina 2). Doba léčby byla 6,7±2,2 (průměr ± SD) roku u 1. skupinya 9,6±3,0 roku u 2. skupiny. Pacienti s izolovaným deficitem dosáhli výšky -1,4±1,3 SDS dle norem české populace,pacienti s kombinovaným deficitem byli na konci léčby vyšší (-0,7±1,5 SDS). Výškový zisk byl +2,5±0,6 SDSu nemocných 1. skupiny a +3,4±1,1 SDS u pacientů 2. skupiny. 70 % pacientů s izolovaným deficitem a 93 %pacientů s mnohočetným deficitem růstového hormonu dosáhlo normální výšky (±2 SDS norem pro českou populaci).Závěry. Finální výška pozitivně korelovala s cílovou výškou (danou výpočtem z výšky rodičů) a s výškou napočátku puberty u obou skupin pacientů. Negativní korelace finální výšky byla s kalendářním věkem na počátkuléčby STH u skupiny 1.

Klíčová slova:
idiopatický deficit růstového hormonu, léčba růstovým hormonem, finální výška.


Final Height of Patients Following Long-Term Treatment for theIdiopathic Growth Hormone Deficiency (The Czech Register 1991-1998)

Background.
Final height was evaluated in patients from the Czech Register with idiopathic growth hormonedeficiency treated with GH.Methods and Results. 23 patients had the isolated growth hormone deficiency (group 1), and 37 suffered frommultiple pituitary hormones deficiencies (group 2). The patients from group 1 and 2 were given growth hormone for6.7±2.2 years and 9.6±3.0 years, respectively. The patients with isolated growth hormone deficiency reached finalheight -1.4±1.3 SDS, those with multiple hormone deficiencies were taller (-0.7±1.5 SDS). The height gain equalled+2.5±0.6 SDS and +3.4±1.1 SDS in group 1 and 2, respectively. 70 % of the patients in group 1 and 93 % of group2 reached final heights within the target limits (± 2 SDS).Conclusion. The final height positively correlated with the target height (mid-parental height) and height at theonset of puberty (group 1 and 2). There was a negative correlation between the final height and the chronologicalage at the beginning of growth hormone therapy in group 1.

Key words:
idiopatic growth hormone deficiency, growth hormone treatment, final height.


Autoři: J. Zapletalová
Působiště autorů: Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc 1 Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha 2 Klinika dětského lékařství FNsP, Ostrava 3 Endokrinologický ústav, Praha 4 2. dětská klinika LF Univerzity T. G. M. a FN, Brno 5 Centrum dětských odborných zdravotních sl
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 529-532
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
U 60 pacientů léčených růstovým hormonem pro jeho idiopatický deficit evidovaných v Českémregistru příjemců růstového hormonu byla hodnocena dosažená výška v dospělosti.Metody a výsledky. 23 pacientů mělo izolovaný deficit růstového hormonu (skupina 1), 37 deficit kombinovanýs chyběním i jiných hypofyzárních hormonů (skupina 2). Doba léčby byla 6,7±2,2 (průměr ± SD) roku u 1. skupinya 9,6±3,0 roku u 2. skupiny. Pacienti s izolovaným deficitem dosáhli výšky -1,4±1,3 SDS dle norem české populace,pacienti s kombinovaným deficitem byli na konci léčby vyšší (-0,7±1,5 SDS). Výškový zisk byl +2,5±0,6 SDSu nemocných 1. skupiny a +3,4±1,1 SDS u pacientů 2. skupiny. 70 % pacientů s izolovaným deficitem a 93 %pacientů s mnohočetným deficitem růstového hormonu dosáhlo normální výšky (±2 SDS norem pro českou populaci).Závěry. Finální výška pozitivně korelovala s cílovou výškou (danou výpočtem z výšky rodičů) a s výškou napočátku puberty u obou skupin pacientů. Negativní korelace finální výšky byla s kalendářním věkem na počátkuléčby STH u skupiny 1.

Klíčová slova:
idiopatický deficit růstového hormonu, léčba růstovým hormonem, finální výška.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa