ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDROM A VASKULÁRNÍ NEMOC


ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDROM A VASKULÁRNÍ NEMOC

Antifosfolipidový syndrom je vzácné onemocnění působící recidivující trombózy v různých lokalizacích arteriál-ního i žilního systému s prvními manifestacemi již v mladém věku. Prezentována kasuistika 46letého muže, kterýměl první trombotické manifestace v žilním systému již v 19 letech, kdy antifosfolipidový syndrom nebyl ještěv literatuře popsán. Diagnóza byla stanovena až ve 44 letech. Vyvinula se stenóza v oblasti obou karotid a vzácnámanifestace postižení renálních arterií s renovaskulární hypertenzí (vlasová stenóza levé renální tepny vedlak afunkci ledviny a významná stenóza pravé renální tepny byla řešena PTA a stentem. Stav nemocného se podařilostabilizovat až intenzivní antikoagulační léčbou warfarinem.

Klíčová slova:
antifosfolipidový syndrom, renovaskulární hypertenze, stenóza renální tepny.


:


Autoři: K. Linhartová;  J. Šlechtová 1;  J. Šimon 2
Působiště autorů: I. interní klinika, FN, Plzeň, 1 Odd. klinické hematologie FN, Plzeň, 2 II. interní klinika, FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 276-279
Kategorie: Články

Souhrn

Antifosfolipidový syndrom je vzácné onemocnění působící recidivující trombózy v různých lokalizacích arteriál-ního i žilního systému s prvními manifestacemi již v mladém věku. Prezentována kasuistika 46letého muže, kterýměl první trombotické manifestace v žilním systému již v 19 letech, kdy antifosfolipidový syndrom nebyl ještěv literatuře popsán. Diagnóza byla stanovena až ve 44 letech. Vyvinula se stenóza v oblasti obou karotid a vzácnámanifestace postižení renálních arterií s renovaskulární hypertenzí (vlasová stenóza levé renální tepny vedlak afunkci ledviny a významná stenóza pravé renální tepny byla řešena PTA a stentem. Stav nemocného se podařilostabilizovat až intenzivní antikoagulační léčbou warfarinem.

Klíčová slova:
antifosfolipidový syndrom, renovaskulární hypertenze, stenóza renální tepny.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa