SELEN A ORGANISMUS


SELEN A ORGANISMUS

Selen je pro živočišný organismus nezbytný stopový prvek, který je biologicky aktivní jako selenocysteinv aktivním centru enzymů. Inkorporace probíhá na základě genetické exprese a selen je tedy jediný stopový prveks genetickou kontrolou. Současně lze konstatovat, že selenocystein je 21. aminokyselinou. Pro každou živočišnoubuňku jsou nezbytné alespoň dva selenoenzymy, a to ze skupiny GSH-peroxidáz a dejodáz. První brání buňku i celýorganismus před oxidačním poškozením a z toho pramenícími nemocemi a poruchami, jako jsou bakteriální a virovénákazy, svalové dystrofie, artropatie, tvorba arteriálních plátů či malignity a další. GSH-Px má celou řadu dalšíchregulačních funkcí, jako regulaci tvorby prostaglandinů, prostacyklinů, leukotrienů a tromboxanů. Dejodázy zajišťujíregulaci buňky tvorbou a rozkladem biologicky aktivního hormonu trijodtyroninu. Selenoproteiny inaktivují některékancerogenní organické látky a rovněž vyvazují jedovaté těžké kovy. Ve specializovaných buňkách byly zjištěnyještě další tkáňově specifické selenoproteiny, zatím ještě s neobjasněnou funkcí. Stav a příjem selenu v organismu,na kterém je závislá tvorba selenoproteinů přímo i nepřímo, se určují několika parametry, z nichž nejpoužívanějšíjsou obsah selenu v séru a moči. Na základě měření těchto parametrů v šesti regionech ČR lze předběžně konstatovatsilný nedostatek tohoto esenciálního stopového prvku u běžného obyvatelstva a podle předběžných nálezů je proskupiny více deficitem ohrožené (rostoucí děti, těhotné a kojící ženy, staří lidé) situace ještě horší.

Klíčová slova:
selen, selenoprotein, GSH-peroxidáza, dejodáza, deficit selenu v ČR.


Selenium and the Organism

Selenium is an essential trace element for animals. It is biologically active as selenocysteine in the active centreof selenoproteins with enzymatic functions. Incorporation of selenocysteine occurs on the basis of genetic expressionand selenium is the only trace element under direct genetic control. Selenocysteine can be considered the 21st aminoacid with regard to its biosynthesis and incorporation into proteins. At least two types of selenoproteins are necessaryfor each animal cell, the first from the family of GSH-peroxidases and the second from the family of deiodinases.GSH-peroxidases are the most powerful antioxidant enzymes, which defend the cell and whole organism againstoxidative damage and thus from oxidative diseases and disorders such as cardiovascular diseases, malignancies,bacterial or viral diseases, muscle dystrophy, arthropathy, arterial plaques, and others. GSH-Px have many otherregulatory functions such as regulation of biosynthesis of prostaglandins, prostacycline, leukotrienes, and thrombo-xans. Deiodinases regulate the metabolism of biologically active triiodothyronine and thus thyroid hormoneregulation of the whole organism. Selenoproteins act against cancerogenic effects of some organic molecules andbind heavy metals. Tissue-specific selenoproteins without a known biological function have been detectes in somespecialised tissues with a high priority for selenium. One of the regulators of selenoprotein synthesis is the seleniumstatus of the organism. Its state and intake may be assessed by analyses of selenium indexes. The most often usedindexes are serum selenium and urinary selenium. On the basis of its analyses in six regions of the Czech Republic,severe selenium deficiency has been found in inhabitants of this country, which is even profound for more distressedgroups like growing children, pregnant and lactating women, and the elderly.

Key words:
selenium, selenoprotein, GSH-peroxidase, deiodinase, selenium deficiency in CR.


Autoři: J. Kvíčala
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 99-106
Kategorie: Články

Souhrn

Selen je pro živočišný organismus nezbytný stopový prvek, který je biologicky aktivní jako selenocysteinv aktivním centru enzymů. Inkorporace probíhá na základě genetické exprese a selen je tedy jediný stopový prveks genetickou kontrolou. Současně lze konstatovat, že selenocystein je 21. aminokyselinou. Pro každou živočišnoubuňku jsou nezbytné alespoň dva selenoenzymy, a to ze skupiny GSH-peroxidáz a dejodáz. První brání buňku i celýorganismus před oxidačním poškozením a z toho pramenícími nemocemi a poruchami, jako jsou bakteriální a virovénákazy, svalové dystrofie, artropatie, tvorba arteriálních plátů či malignity a další. GSH-Px má celou řadu dalšíchregulačních funkcí, jako regulaci tvorby prostaglandinů, prostacyklinů, leukotrienů a tromboxanů. Dejodázy zajišťujíregulaci buňky tvorbou a rozkladem biologicky aktivního hormonu trijodtyroninu. Selenoproteiny inaktivují některékancerogenní organické látky a rovněž vyvazují jedovaté těžké kovy. Ve specializovaných buňkách byly zjištěnyještě další tkáňově specifické selenoproteiny, zatím ještě s neobjasněnou funkcí. Stav a příjem selenu v organismu,na kterém je závislá tvorba selenoproteinů přímo i nepřímo, se určují několika parametry, z nichž nejpoužívanějšíjsou obsah selenu v séru a moči. Na základě měření těchto parametrů v šesti regionech ČR lze předběžně konstatovatsilný nedostatek tohoto esenciálního stopového prvku u běžného obyvatelstva a podle předběžných nálezů je proskupiny více deficitem ohrožené (rostoucí děti, těhotné a kojící ženy, staří lidé) situace ještě horší.

Klíčová slova:
selen, selenoprotein, GSH-peroxidáza, dejodáza, deficit selenu v ČR.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa