STAV KONTINENCE MOČE PO RADIKÁLNÍRETROPUBICKÉ PROSTATEKTOMII


STAV KONTINENCE MOČE PO RADIKÁLNÍRETROPUBICKÉ PROSTATEKTOMII

Inkontinence po radikální retropubické prostatektomii je závažným medicínským i psychologicko-hygienickýmproblémem a významně ovlivňuje kvalitu života pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty. Incidence sevětšinou uvádí vyšší než 2 %. Etiopatogeneze není přesně objasněna. Charakter inkontinence objasní komplexníurodynamické vyšetření. Rozlišuje se dysfunkce detruzoru, převážně hyperaktivita a insuficience uretrálního sfin-kteru. Různé modifikace operační techniky radikální retropubické prostatektomie jsou výrazem snahy o profylaxitéto devastující komplikace radikálního onkologického výkonu při karcinomu prostaty. Léčba inkontinence poprostatektomii je v případě hyperaktivity detruzoru farmakologická (anticholinergika, spazmolytika), nebo přiuretrální insuficienci chirurgická (transuretrální injekce kolagenu, autologního tuku nebo implantace uměléhosvěrače uretry).

Klíčová slova:
karcinom prostaty, radikální retropubická prostatektomie, inkontinence moče, dysfunkce detruzo-ru, insuficience uretrálního sfinkteru, urodynamické vyšetření, anticholinergika, kolagen.


Continence Following Radical Retropubic Prostatectomy

Urinary incontinence following radical retropubic prostatectomy is a serious medical and psychological compli-cation with a major negative impact on quality of life in patients with localized prostate cancer. The overall incidenceof this complication is higher than 2 % regardless whether the surgery has been done by the retropubic or perinealapproach. The correct diagnosis of incontinence is based on urodynamic investigations. Two main causes ofincontinence are detrusor hyperactivity and sphincteric insufficiency. The best prevention for postoperative incon-tinence of urine is meticulous surgery. Treatment options of incontinence are pharmacological or surgical (injectionsof collagen, autologous fat or implantation of artificial urinary sphincters).

Key words:
prostate cancer, radical retropubic prostatectomy, urinary incontinence, detrusor hyperactivity,urethral sphincter insufficiency, urodynamic investigations, anticholinergics, collagen injections.


Autoři: T. Hanuš
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 744-747
Kategorie: Články

Souhrn

Inkontinence po radikální retropubické prostatektomii je závažným medicínským i psychologicko-hygienickýmproblémem a významně ovlivňuje kvalitu života pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty. Incidence sevětšinou uvádí vyšší než 2 %. Etiopatogeneze není přesně objasněna. Charakter inkontinence objasní komplexníurodynamické vyšetření. Rozlišuje se dysfunkce detruzoru, převážně hyperaktivita a insuficience uretrálního sfin-kteru. Různé modifikace operační techniky radikální retropubické prostatektomie jsou výrazem snahy o profylaxitéto devastující komplikace radikálního onkologického výkonu při karcinomu prostaty. Léčba inkontinence poprostatektomii je v případě hyperaktivity detruzoru farmakologická (anticholinergika, spazmolytika), nebo přiuretrální insuficienci chirurgická (transuretrální injekce kolagenu, autologního tuku nebo implantace uměléhosvěrače uretry).

Klíčová slova:
karcinom prostaty, radikální retropubická prostatektomie, inkontinence moče, dysfunkce detruzo-ru, insuficience uretrálního sfinkteru, urodynamické vyšetření, anticholinergika, kolagen.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa