K EKVIPOTENCI VITAMINU D2 A D3 U ČLOVĚKA


K EKVIPOTENCI VITAMINU D2 A D3 U ČLOVĚKA

Východisko.
Vitamin D je účinnou látkou v léčbě poruch fosfokalciové homeostázy. Biologická aktivita vitaminůD2 a D3 se však může lišit. Cílem studie je zjistit biologický účinek obou vitaminů u člověka a jeho případné rozdíly.Metody a výsledky. Soubor zahrnuje dvě odlišné skupiny pacientů. První skupinu tvoří 3 muži průměrného věku69,2 roků a 9 žen průměrného věku 70,8 roků. Druhou skupinu tvoří 14 toxikomanů (10 mužů v průměrném věku31,1 roků a 4 ženy průměrného věku 28,9 roků).Všem pacientům bylo podáváno po dobu 2 měsíců 1300 IU vitaminu D2 a D3. Hodnoty vitaminu D v krvi bylystanoveny kitem stanovujícím 25-hydroxyvitamin D firmy Nichols Institute Diagnostics. Ostatní laboratorní ukaza-tele byly stanoveny fotometricky.Data byla analyzována párovým t-testem.Signifikantní změny průměrných hladin 25-hydroxyvitaminu D nebyly zjištěny.Závěry. Výsledky nepřinesly odpověď na otázku odlišné biologické účinnosti vitaminu D2 a D3 u člověka.

Klíčová slova:
vitamin D2, vitamin D3, 25-hydroxyvitamin D, senioři, toxikomani.


On the Equipotency of Vitamin D2 and D3 in Man

Background.
Vitamin D is an effective substance in the treatment of disorders of phosphorus-calcium homeostasis.The biological activity of vitamin D2 and D3 may however differ. The objective of the investigation is to assess thebiological action of both vitamins in man and their possible differences.Methods and Results. The group comprises two different subgroups of patients. The first is formed by 3 men,mean age 69.2 years and 9 women mean age 70.8 years. The second one comprises 14 drug addicts (10 men meanage 31.1 years and 4 women mean age 28.9 years). All patients were given for a period of two months 1300 IUvitamin D2 and D3. The vitamin D values in blood were assessed using a kit estimating 25 hydroxyvitamin D producedby Nichols Institute Diagnosis. Other laboratory indicators were assessed photometrically. The data were analyzedby the paired t-test. No significant differences of mean 25 hydroxyvitamin D levels were found.Conclusions. The results did not provide an answer to the different biological effectiveness of vitamins D2 andD3 in man.

Key words:
vitamin D2, vitamin D3, 25 hydroxyvitamin D, elderly people, drug addicts.


Autoři: H. Wilczek
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 753-755
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Vitamin D je účinnou látkou v léčbě poruch fosfokalciové homeostázy. Biologická aktivita vitaminůD2 a D3 se však může lišit. Cílem studie je zjistit biologický účinek obou vitaminů u člověka a jeho případné rozdíly.Metody a výsledky. Soubor zahrnuje dvě odlišné skupiny pacientů. První skupinu tvoří 3 muži průměrného věku69,2 roků a 9 žen průměrného věku 70,8 roků. Druhou skupinu tvoří 14 toxikomanů (10 mužů v průměrném věku31,1 roků a 4 ženy průměrného věku 28,9 roků).Všem pacientům bylo podáváno po dobu 2 měsíců 1300 IU vitaminu D2 a D3. Hodnoty vitaminu D v krvi bylystanoveny kitem stanovujícím 25-hydroxyvitamin D firmy Nichols Institute Diagnostics. Ostatní laboratorní ukaza-tele byly stanoveny fotometricky.Data byla analyzována párovým t-testem.Signifikantní změny průměrných hladin 25-hydroxyvitaminu D nebyly zjištěny.Závěry. Výsledky nepřinesly odpověď na otázku odlišné biologické účinnosti vitaminu D2 a D3 u člověka.

Klíčová slova:
vitamin D2, vitamin D3, 25-hydroxyvitamin D, senioři, toxikomani.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa