JE NORMALIZACE CÉVNÍCH CYTOADHEZIVNÍCH POCHODŮ VYSVĚTLENÍM ANTIATEROSKLEROTICKÉHO PŮSOBENÍ RŮSTOVÉHO HORMONU?


JE NORMALIZACE CÉVNÍCH CYTOADHEZIVNÍCH POCHODŮ VYSVĚTLENÍM ANTIATEROSKLEROTICKÉHO PŮSOBENÍ RŮSTOVÉHO HORMONU?

Východisko.
Hypopituitarismus je spojen se zvýšenou úmrtností na aterosklerotické cévní změny. V poslední době se přičítá tato okolnost chybění růstového hormonu a doporučuje se jeho substituce. Mechanismus antiatero- genního působení růstového hormonu však není dosud dostatečně objasněn. Jako jedna z možností by mohl být protekční vliv růstového hormonu na cévní endotel, který dosud nebyl vyšetřován, a vliv na koagulační faktory, z nichž některé jsou spojeny s aterogenezou. Metody a výsledky. U 15 dospělých s panhypopituitarismem jsme sledovali poškození cévního endotelu stano- vením cirkulujících cytoadhezivních molekul sE selektinu, sP selektinu a intercelulární adhezivní molekuly 1 (ICAM 1) před roční léčbou a po ní rekombinantním lidským růstovým hormonem v průběhu 1 roku. V průběhu této léčby došlo k vysoce signifikantnímu poklesu (p < 0,01) všech sledovaných druhů cytoadhezivních molekul. Současně jsme sledovali i některé koagulační parametry: protrombinový čas (Quickův test), aktivovaný parciální tromboplas- tinový čas (APTT), fibrinogen, antitrombin III, von Willebrandův faktor a D dimery. Žádný z těchto koagulačních faktorů se v průběhu léčby růstovým hormonem signifikantně nezměnil, u antitrombinu III bylo možno pozorovat tendenci k poklesu (p = 0,054). Závěry. Pokles cirkulujících cytoadhezivních molekul při léčbě růstovým hormonem svědčí pro jeho přímý nebo zprostředkovaný protektivní vliv na cévní endotel. Toto zjištění by mohlo vysvětlit urychlení aterosklerotických cévních změn při hypopituitarismu a antiaterogenní působení růstového hormonu.

Klíčová slova:
hypopituitarismus dospělých, růstový hormon, cytoadhezivní molekuly, selektiny, koagulační faktory, arterioskleróza.


Can the Fall to Normal of the Cytoadhesive Activity in Blood Vessels Explain Antiatherosclerotic Effect of Growth Hormone?

Background.
The increased mortality caused by premature atherosclerosis has been shown among patients with hypopituitarism receiving conventional hormone treatment but with unsubstituted growth hormone deficiency. This experience belongs among the most important arguments in favour of replacement with growth hormone. The mechanisms of the antiatherogenic effect of growth hormone are poorly understood. The protective effect of growth hormone on the vascular endothel and its intervention in the clotting process, which have not been yet elucidated, may be the causative factors. Methods and Results. The endothelial damage as given by measuring of circulating soluble cytoadhesive molecules sE-selectin, sP-selectin and intercellular adhesive molecule 1 (ICAM 1) was measured in 15 adult panhypopituitaric patients before and after 1 year treatment with recombinant human growth hormone. The blood levels of all of these cytoadhesive molecules decreased significantly (p < 0.01) during the treatment. None of the concomitantly followed coagulation tests (prothrombin time, activated partial thromboplastin time, fibrinogen, antithrombin III, von Willebrand´s factor and D-dimer) was significantly changed during the treatment. The tendency to decrease (p = 0.054) was observed with antithrombin III. Conclusions. The decrease of circulating cytoadhesive molecules in blood during the treatment of growth hormone gives evidence for its protective effect, either direct or mediated, on the vascular endothel. These findings could bring an explanation for the premature atherosclerotic changes in hypopituitarism and antiatherogenic effect of growth hormone.

Key words:
Hypopituitarism in adults, growth hormone, cytoadhesive molecules, selectins, coagulation factors, atherosclerosis.


Autoři: J. Marek;  J. Kvasnička 1;  V. Weiss;  M. Marková 1;  T. Haas
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN a 1 Oddělení klinické hematologie VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1998; : 690-693
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Hypopituitarismus je spojen se zvýšenou úmrtností na aterosklerotické cévní změny. V poslední době se přičítá tato okolnost chybění růstového hormonu a doporučuje se jeho substituce. Mechanismus antiatero- genního působení růstového hormonu však není dosud dostatečně objasněn. Jako jedna z možností by mohl být protekční vliv růstového hormonu na cévní endotel, který dosud nebyl vyšetřován, a vliv na koagulační faktory, z nichž některé jsou spojeny s aterogenezou. Metody a výsledky. U 15 dospělých s panhypopituitarismem jsme sledovali poškození cévního endotelu stano- vením cirkulujících cytoadhezivních molekul sE selektinu, sP selektinu a intercelulární adhezivní molekuly 1 (ICAM 1) před roční léčbou a po ní rekombinantním lidským růstovým hormonem v průběhu 1 roku. V průběhu této léčby došlo k vysoce signifikantnímu poklesu (p < 0,01) všech sledovaných druhů cytoadhezivních molekul. Současně jsme sledovali i některé koagulační parametry: protrombinový čas (Quickův test), aktivovaný parciální tromboplas- tinový čas (APTT), fibrinogen, antitrombin III, von Willebrandův faktor a D dimery. Žádný z těchto koagulačních faktorů se v průběhu léčby růstovým hormonem signifikantně nezměnil, u antitrombinu III bylo možno pozorovat tendenci k poklesu (p = 0,054). Závěry. Pokles cirkulujících cytoadhezivních molekul při léčbě růstovým hormonem svědčí pro jeho přímý nebo zprostředkovaný protektivní vliv na cévní endotel. Toto zjištění by mohlo vysvětlit urychlení aterosklerotických cévních změn při hypopituitarismu a antiaterogenní působení růstového hormonu.

Klíčová slova:
hypopituitarismus dospělých, růstový hormon, cytoadhezivní molekuly, selektiny, koagulační faktory, arterioskleróza.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa