Zápis z jednání výboru 3/2008


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 4, s. 241
Kategorie: Zprávy ČSIM

Plzeň 4. 6. 2008

Přítomni: Černý, Novák I. (Plzeň), Matějovič, Maňák, Kula, Herold, Dostál, Prchlík, Šrámek, Fedora, Nalos, Vobruba

Revizní komise: Pařízková

Hosté: Vyhnánek

1. II. kongres ČSIM v Plzni – aktuální informace o průběhu příprav kongresu (Novák, Matějovič).

2. III. kongres ČSIM – termín určen 13.–15. 5., místo Hradec Králové. Organizačně zajišťuje Guarant, formování organizačního a vědeckého výboru nejpozději do 30. 8. (odpovídá Černý).

3. Aktuální informace web – referuje Kula.

4. Atestace z IM – aktuální informace referoval Černý, diskuse nad metodikou hodnocení MCQ testu, výbor preferuje vznik prospektivní metodiky MCQ testu pro příští kolo atestací, pověřen Ševčík.

5. Členství ČSIM ve WFSICM, cena 1000 USD/rok, za zajištění úhrady odpovídá Maňák.

6. Manuál auditu pracovišť IM – vznik „pediatrické“ verze koordinují Vobruba, Prchlík, Fedora.

7. Požadavky na kvalifikační obsazení různých typů JIP – informuje Nalos, který je pověřen za ČSIM jednáním na MZ. Diskuse nad požadovanou kvalifikační strukturou, preference prosazení principu „požadavek formalizovaného vzdělání v intenzivní medicíně“ pro JIP vyššího typu.

8. Šrámek informuje o návrhu firmy Edwards vypracovat Doporučení pro hodnocení „fluid responsiveness“, koordinací projektu pověřen Šrámek. Diskuse nad principy a pravidly obdobných projektů s požadavkem garance ČSIM. Souhrn diskuse:

  • ČSIM podporuje obdobné projekty iniciované a hrazené komerčními subjekty.
  • Vždy určení koordinátora projektu za ČSIM (obvykle ten, s kým byl projekt firmou předjednán).
  • Financování projektu formou grantu pro ČSIM.
  • Koordinátor projektu určuje složení pracovní skupiny a rozdělení prostředků.
  • Odborný výstup projektu schvaluje vždy výbor ČSIM.

9. Příští schůze výboru bude v září, návrhy termínu budou rozeslány do 5. 7. 2008, Plzeň.

Zápis prošel kontrolou vědeckého sekretáře.

Zapsal Černý.


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína
Článek UEMS

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2008 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa