Předběžná statistická data oboru Anesteziologie a resuscitace, Česká republika za rok 2007


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 4, s. 231-233
Kategorie: Zprávy ČSARIM

ARO, KAR – pracoviště

Počet ARO 1 484

 • lůžková ARO 132
 • nelůžková anesteziologická pracoviště 1 352
 • počet anesteziologických ambulancí 98
 • počet ambulancí pro léčbu bolesti 83

Počet resuscitačních lůžek 866

Počet probouzecích/zotavovacích lůžek 634

Pracovníci ARO, KAR – fyzické osoby

Lékaři

Lékaři celkem 1 831

 • se specializací 1 411

(77 % z celkového počtu)

 • bez specializace, v zácviku 420

(23 % z celkového počtu)

Počet lékařů u lůžka 685

 • z nich se specializací 572
 • bez specializace, v zácviku 113

Počet lékařů/1 resuscitační lůžko 0,8

Počet lékařů v nelůžkové složce 934

 • z nich se specializací 666
 • bez specializace, v zácviku 266

Počet anestezií/1 lékaře 896

ZPBD – dříve SZP

ZPBD celkem 4 360

 • anesteziologické sestry 1 328
 • sestry u lůžka 2 820
 • sestry v ambulantní složce 248

Počet anestezií/1 anesteziologickou sestru 630

Počet sester u lůžka/1 resuscitační lůžko 3,26

SPSZ + JOP

Celkem 86 fyzických osob

 • v nelůžkové složce 33
 • u lůžka47
 • částečný úvazek7

ZPOD (dříve PZP a NZP)

Celkem534 fyzické osoby

 • v nelůžkové složce 101
 • u lůžka 396
 • částečný úvazek 48

Ostatní odborní pracovníci

Celkem 34 fyzické osoby

 • v nelůžkové složce 4
 • u lůžka28
 • částečný úvazek 1

Částečné úvazky – fyzické osoby

Lékaři

 • celkem 341
 • z toho se specializací 291
 • bez specializace, v zácviku 50

ZPBD (dříve ZP) 349

ZPZS + JOP 7

ZPOD (dříve PZP + NZP)48

Ostatní odborní pracovníci 1

Smluvní pracovníci – úvazky

Celkem 238,13

Lékaři celkem 101,56

(výrazný nárůst oproti r. 2006)

 • z toho se specializací 93,13
 • bez specializace, v zácviku 8,43

ZPBD (dříve SZP) 35,01

Anesteziologická činnost

Počet anestezií celkem 836 674

 • u výkonů trvajících > 2 h 111 511 (13,3 %)
 • v regionální anestezii 123 963 (14,8 %)
 • u ambulantních pacientů 77 665 (9,2 %)
 • v průběhu tzv. ÚPS 99 428 (11,9 %)

Kategorie

Děti 0–19 let 96 954

 • u výkonů trvajících > 2 h 5 795
 • v regionální anestezii 1 948
 • u ambulantních pacientů 8 096

Děti s t. hm. < 3000 g 880

 • u výkonů trvajících > 2 h 375

(vzestup asi o 20 %)

Senioři≥ 65 let 143 151

(17,1% – vzestup asi o 4 %)

 • u výkonů trvajících > 2 h 33 030
 • v regionální anestezii 41 092

(28,7 % z  anestezií u seniorů)

 • u ambulantních pacientů 7 529

Počet anestezií k porodnickým výkonům 11 635

Dohled u rizikových výkonů 49 862

 • u výkonů trvajících > 2 h 3 020

(mírný nárůst – asi o 15 %)

 • u ambulantních pacientů 17 094

Úmrtí při anestezii a po anestezii

 • MIT a do 24 hodin = časná mortalita

Celkem861

 • při výkonech a po výkonech trvajících > 2 h 412
 • při regionální anestezii a po ní 61
 • při ambulantních výkonech a po nich –
 • v průběhu tzv. W-ÚPS 288

Mors in tabula – MIT

(peroperačně a do 2 h po výkonu)

Celkem 167

 • při výkonech a po výkonech trvajících > 2 h 82
 • při regionální anestezii a po ní 4
 • pří ambulantních výkonech a po nich –
 • v průběhu tzv. W-ÚPS 65

Úmrtí po anestezii do 24 h

Celkem 694

 • po výkonech trvajících > 2 h 330
 • po regionální anestezii 57
 • po ambulantních výkonech –
 • v průběhu tzv. ÚPS 223

Resuscitační péče

Počet resuscitačních lůžek 866

Počet přijatých pacientů 32 790

 • z toho dětí do 19 let 1 678
 • z toho seniorů ≥ 65 let 13 513

(41 % z příjatých pacientů)

Počet přijatých pacientů na lůžka OCHRIP 295

 • z toho dětí do 19 let 10

(výrazný nárůst oproti r. 2006)

 • z toho seniorů ≥ 65 let 140

(47 % ze všech přijatých na OCHRIP)

Typ, hlavní indikace příjmu 38 758 diagnóz

 • interní choroba 12 452
 • chirurgicko/traumatologická diagnóza 12 523
 • bezprostřední pooperační období 14 881

Příjmové APACHE II skóre/24 h

vypočteno celkem v případech 2 053

(u 6,3 % ze všech přijatých)

Počet ošetřovacích dnů včetně dětí 212 046

 • z toho na dětských lůžkách KAR/ARO 7 000 (3 %)

Délka ošetřovací doby

 • průměrný počet dnů 6,46dne

Využití kapacity resuscitačních lůžek

 • ve dnech (sanit. závěry nepočítány) 245
 • v procentech 67,1

Počet uměle ventilovaných pacientů 20 874

(63,7 % z počtu přijatých)

 • z toho dětí do 19 let 970
 • z toho seniorů ≥ 65 let 8 764

(64,9 % z přijatých seniorů)

Počet pacientů ventilovaných < 24 h 8 547

(40,9 % ze všech ventilovaných = 26,1 % z počtu přijatých)

 • z toho dětí do 19 let 486
 • z toho seniorů ≥ 65 let 3 400

Počet pacientů ventilovaných > 24 h 12 327

(59,1 % ze všech ventilovaných = 37,6 % z počtu přijatých)

 • z toho dětí do 19 let 484
 • z toho seniorů ≥65 let 5 364

Počet úmrtí celkem – mortalita 5 899 (18,0 %)

 • z toho dětí do 19 let 89
 • z toho seniorů ≥ 65 let 3 334

(56,5 % z celkové mortality)

Počet úmrtí do 24 h od příjmu

celkem = časná mortalita 2 044

 • z toho dětí do 19 let31
 • z toho seniorů ≥ 65 let 1 050 (51,3 %)

Počet úmrtí > 24 h od příjmu = pozdní mortalita

celkem 3 855

 • z toho dětí do 19 let 58
 • z toho seniorů ≥ 65 let 2 284 (59,2 %)

Počet zotavovacích lůžek 634

Různé výkonové ukazatele

Počet ošetřovacích dnů KAR/ARO 212 046

 • z toho na dětských resuscitačních

lůžkách 7 000 (3 %)

Stratifikace podle TISS skupin KAR/ARO

9–14 b. 14 867 (7,0 %)

15–19 b. 21707 (10,2 %)

20–29 b. 56 147 (26,5 %)

30–39 b. 59 667 (28,1 %)

40–49 b. 41 513 (19,6 %)

50 b. > 18 145 (8,6 %)

Stratifikace podle typu výkonů OCHRIP

Celkový počet 16 529

387 10 223 (62,5 %)

388 2 562 (15,6 %, nárůst zejména vyšších kódů)

389 3 744 (22,7 %)

Dohled na zotavovacím pokoji 203 811

 • z toho u ambulantních pacientů 21 413

Dohled u rizikových výkonů 49 862

 • z toho po výkonech > 2 h 3 020
 • u ambulantních pacientů 17 094

Počet výkonů v anesteziologické ambulanci 120 318

 • průměr/1 anesteziologickou ambulanci 1 227

Počet výkonů v ambulanci

léčby bolesti 138 608

 • průměr/1 ambulanci léčby bolesti 1 669

(pozvolný trvalý vzestup)

Nové kategorie zaměstnanců uvádí tabulka 1.

Tab. 1. Nové kategorie zaměstnanců
Nové kategorie zaměstnanců

Stručný komentář

V posledních 4–5 letech se údaje v jednotlivých, ne však všech vykazovaných parametrech ustálily, obor a jeho pracoviště se stabilizovaly v příznivém smyslu rozvoje oboru, jeho možností v postupně se měnícím pojetí perioperační medicíny, stárnutí populace, v právním posunu hodnocení věku dětí/nezletilých a seniorů, vzniku OCHRIP péče atd.

Změny, které lze vysledovat oproti velmi nedávnému období po roce 1989, zahrnují:

 • Mezi pracovníky se zvýšil a nadále se zvyšuje počet nezdravotnických odborníků a spolupracovníků.
 • Je podstatně větší počet částečných úvazků a smluvních pracovníků.
 • Anesteziologové se věnují rostoucí měrou širším oborovým činnostem; svědčí o tom nárůst počtu anesteziologických výkonů anesteziologických ambulancí a ambulancí pro léčbu bolesti; zvyšuje se počet zotavovacích/probouzecích lůžek atd.
 • Statistické údaje ale dokazují i skutečnost, že je pouze pozvolný přesun operativy do ambulantní složky a jednodenní chirurgie; neuroaxiální blokády nedosáhly ještě zdaleka svého možného optima a jejich užití vzrostlo minimálně.
 • APACHE II je velmi málo využíváno, není zohledněn přechod na novější verze, nyní již APACHE IV.

Nové změny

 • Soubor statistických údajů vede nyní děti do 19 let věku a seniory od 65 let věku. Údaje jsou setrvalé, pokud vezmeme v úvahu tyto změny oproti minulým rokům.
 • Samostatně je vykazována OCHRIP lůžková péče, počty příjmů narůstají, zejména ve skupině seniorů.
 • Je zavedena nová terminologie pro nelékařské pracovníky, je používáno porovnání s předchozími pojmy pro zlepšení orientace a porovnávání.
 • Podrobnější statistické údaje plánuje ČSARIM pro vnitřní potřebu srovnávacích kritérií a pro připravované centrální registry.

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

e-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.cz


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína
Článek UEMS

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2008 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa