Výborová schůze ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 19, 2008, č. 4, s. 236-237
Kategorie: Zprávy ČSARIM

22. dubna 2008, GUARANT International, Praha

Přítomni: Cvachovec, Černý, Drábková, Herold, Březina, Dostál, Nalos, Mixa, Kozlík, Vyhlídalová, Chytra, Ševčík, Novák

Hosté: Šrámek za organizační výbor kongresu ČSARIM2008, Trková za Guarant

Omluveni: Šturma, Marek

1. Sympozium o UPV, Mladá Boleslav

Výbor konstatoval, že sympozium v Mladé Boleslavi bylo úspěšné a poděkoval předsedovi organizačního výboru MUDr. Heroldovi.

2. Kongres ČSARIM 2008

V dubnu bylo rozesláno II. oznámení. Webové stránky kongresu (www.csarim2008.cz) jsou již aktivní. Odborný program bude definitivně schválen a řečníci budou osloveni do 15. 5. 2008. Garantem je prof. Ševčík. ČSARIM se bude podílet na finančním zajištění:

  • pobyt svých členů,
  • částkou 200 000 Kč na závěrečném společenském večeru,
  • udělení cen.

Sesterská sekce potrvá dva dny, hlavními tématy jsou: další vzdělávání, etika a kvalita péče.

3. Vzdělávací program AR + problém akreditace

Prof. Cvachovec seznámil výbor se závěry jednání akreditační komise. Akreditační komise navrhuje nový vzdělávací program v oboru, který mimo jiné ukládá doporučené počty povinných výkonů, zřizuje 3. typ akreditačního pracoviště a posiluje angažovanost v intenzivní medicíně. Výbor tento návrh vítá a bude se jím dále zabývat.

4. Změna názvu oboru

Vzhledem k přípravě prováděcí vyhlášky k tzv. euronovele zákona č. 95/2004, v níž budou uvedeny a kategorizovány vzdělávací obory, navrhuje prof. Cvachovec v souladu s vývojem oboru i praxí řady evropských zemí změnu názvu oboru na „Anesteziologie a intenzivní medicína“. Výbor se změnou názvu oboru jednoznačně souhlasí, stejně tak s tím, že prof. Cvachovec v této věci bude dále jednat s MZ včetně oslovení ministra zdravotnictví.

5. Stav financí

H. Trková informovala výbor o stavu financí a sponzorských příslibů na rok 2008.

6. Centra intenzivní medicíny

Prof. Cvachovec seznámil členy s odpovědí z MZ ohledně zavedení center intenzivní medicíny.

7. Udělování Medaile Celestýna Opitze

Výbor se shodl, že medaile se nemusí udělovat pouze jedné osobě ročně, ale vždy, když shledá k udělení závažný důvod.

8. Ceny ČSARIM

Za práce publikované v roce 2007 se budou udělovat následující ceny:

  1. Počtova cena – nejlepší práce v časopise AIM
  2. Cena za práci v časopise s impakt faktorem
  3. Cena za odbornou knihu

Návrhy na kandidáty cen mohou navrhovatelé posílat prim. Heroldovi do konce srpna 2008. Ucházet se mohou členové ČSARIM. Informace o udělování cen se objeví na webových stránkách ČSARIM a v dopise členům společnosti. Vítěz každé kategorie bude oceněn 20 000 Kč. Prof. Ševčík navrhuje v rámci pořádání výročního kongresu v Brně ocenit i dva regionální představitele oboru, konkrétně prim. Maláče (in memoriam) a prim. Smolu. Prim. Smolovi bude uhrazena registrace a ubytování na kongresu. ČLS JEP požádalo výbor ČSARIM o navržení prací na Cenu předsednictva ČLS JEP. Výbor se shodl, že přihlásí text doporučení Život ohrožující krvácení. Ostatní návrhy členové výboru pošlou do konce května 2008.

9. ESA

Výbor souhlasí s materiály, kterými se bude ČSARIM na kongresu ESA 2008 prezentovat (poster na stánku, letáky, časopis společnosti a propagační materiály jednotlivých akcí). Doc. Drábková pošle do 10. 5. H. Trkové výsek z odborných statistik, tyto budou použity na letáku.

10. Kurzy European Resuscitation Council (ERC)

Prof. Cvachovec seznámil členy výboru s návrhem dr. Marečka na zavedení kurzů ERC. Jako kontaktní osobu v této záležitosti výbor ustanovil dr. Chytru.

11. III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Prof. Cvachovec seznámil členy výboru s pozvánkou prof. Černého, který zve členy výboru ČSARIM jak k pasivní účasti, tak k aktivní účasti na odborném programu.

12. Kongres FEAPA (Fedaration of the European Associations of Paediatric Anaesthesia)

Dr. Mixa informoval výbor o možnosti kandidatury Prahy na ročník 2013. Výbor souhlasí.

13. Projekt „Indikátory kvality ČSIM pro oddělení typu JIP/ARO“

Doc. Černý rozešle členům výboru návrh možných indikátorů kvality.

14. Poporodní krvácení (Mezioborový text, autor: Společnost gynekologie a porodnictví)

Výbor se seznámil se současným zněním návrhu. Výbor má nadále výhrady k formulacím ohledně dávkování heparinu při život ohrožujícím krvácení. Doporučí změnu znění v tomto bodě.

15. Připravovaná vyhláška o minimálním personálním, věcném a technickém vybavení – materiál MZ

Prim. Nalos seznámil členy výboru s textem. Výbor zašle své připomínky do 14 dnů. Poté bude ustavena komise 4 členů (ČSARIM a ČSIM), která schválí závěrečné stanovisko.

Zapsala Hanka Trková.


Štítky
Anestéziológia a resuscitácia Intenzívna medicína
Článek UEMS

Článok vyšiel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2008 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa