Účinnost a bezpečnost dexketoprofenu v terapii pooperační bolesti − výsledky klinických studií

24. 2. 2019

Dexketoprofen je analgetikum řadící se do skupiny nesteroidních antiflogistik. Lék je indikován k symptomatické léčbě bolesti střední až silné intenzity, tedy například v analgetické terapii po operačních výkonech.

Úvod

Dexketoprofen-trometal je trometaminová sůl kyseliny propionové vykazující analgetický, antiflogistický a antipyretický účinek. Lék se řadí do skupiny nesteroidních antiflogistik, jeho mechanismus účinku spočívá v redukci syntézy prostaglandinů inhibicí cyklooxygenázové cesty. Dexketoprofen je indikován k symptomatické léčbě střední až silné akutní bolesti. Může být podáván perorálně nebo intravenózně, parenterální podání je vhodné například po operačních výkonech.

Řada klinických studií potvrzuje jeho účinnost a bezpečnost po chirurgických, gynekologických, ortopedických, spondylochirurgických a dalších operačních výkonech. Výhodou parenterálního podání je rychlý nástup účinnosti v řádu několika desítek minut. Dalším benefitem je možnost kombinace s opioidními analgetiky s potenciací analgetického účinku.

Výsledky klinických studií

Tunali et al. ve své studii z roku 2013 porovnávali účinnost intravenózně podávaného dexketoprofenu a paracetamolu u pacientů po operaci lumbálního disku. Studie se zúčastnilo celkem 60 pacientů, kteří byli rozděleni do tří skupin. První podstoupila analgetickou terapii paracetamolem v dávce 1 g, druhá terapii dexketoprofenem v dávce 50 mg a třetí (kontrolní) skupina dostávala placebo. V porovnání s kontrolní skupinou bylo v rámci prvních 24 hodin po výkonu dosaženo snížení intenzity bolesti u jedinců dostávajících dexketoprofen (p = 0,01), ale nikoliv u skupiny dostávající paracetamol (p = 0,21).

McQuay et al. ve své studii z roku 2016 hodnotili kombinovanou analgetickou terapii dexketoprofenem v dávce 25 mg a tramadolem v dávce 75 mg u pacientů po elektivní totální náhradě kyčelního kloubu. Studie se zúčastnilo celkem 642 pacientů, jejichž průměrný věk byl 62 let. Primární analýza prokázala superioritu kombinační terapie oproti monoterapii dexketoprofenem (25 mg; p = 0,019; 95% interval spolehlivosti [CI] 6,4–73) nebo tramadolem (100 mg; p = 0,012; 95% CI 9,5–76). Všechny modality terapie prokázaly superioritu vůči placebu, incidence nežádoucích účinků byla ve všech terapeutických skupinách nízká a významně se nelišila.

Závěr

Z výsledků studií vyplývá, že intravenózně podávaný dexketoprofen představuje účinnou a bezpečnou možnost analgetické terapie po elektivních operačních výkonech asociovaných se střední až silnou intenzitou bolesti.

(holi)

Zdroje:
1. Tunali Y., Akçil E. F., Dilmen O. K et al. Efficacy of intravenous paracetamol and dexketoprofen on postoperative pain and morphine consumption after a lumbar disk surgery. J Neurosurg Anesthesiol 2013; 25 (2): 143–147, doi: 10.1097/ANA.0b013e31827464af.
2. McQuay H. J., Moore R. A.,  Berta A. et al. Randomized clinical trial of dexketoprofen/tramadol 25 mg/75 mg in moderate-to-severe pain after total hip arthroplasty. Br J Anaesth 2016; 116 (2): 269–276, doi: 10.1093/bja/aev457.Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa