Fixní kombinace tramadol/paracetamol je doporučenou volbou v léčbě chronické bolesti v ordinaci praktického lékaře

18. 3. 2015

Mezioborové setkání věnované léčbě středně závažné až závažné chronické bolesti, které proběhlo v listopadu 2010 v Paříži, se zabývalo terapeutickými možnostmi u různých stavů a skupin pacientů. V roce 2013 byl publikován finální konsenzus týkající se doporučené léčby bolesti v ordinaci praktického lékaře. Zde jsou jeho základní body:

a) Praktický lékař hraje významnou roli v prevenci, diagnostice a časné léčbě chronické bolesti. Měl by proto být součástí mezioborového týmu.
b) Diagnostika chronické bolesti by měla zohledňovat kvalitu života a konkrétní situaci pacienta.
c) Cílem léčby není jen zmírnění bolesti, ale také možnost provádění každodenních činností, možnost společenského života, kvalita života a zlepšení celkového pocitu zdraví.
d) Dlouhodobá léčba bolesti musí zohledňovat otázky bezpečnosti a snášenlivosti na individuální bázi.
e) Nesteroidní antiflogistika (NSAID) lze využít v krátkodobé léčbě bolesti. Při dlouhodobé léčbě je však nutné jejich přínos porovnat s riziky v podobě gastrointestinálních, kardiovaskulárních a renálních nežádoucích účinků a mortality.
f) Výhodné můžou být kombinované přípravky obsahující fixní dávky analgetik s různým mechanismem účinku, které přinášejí širší analgetické spektrum působení, potenciálně synergický analgetický účinek a možnost podávání nižších dávek, což zajišťuje lepší poměr mezi přínosem a riziky.
g) Synergický analgetický účinek byl prokázán u fixní kombinace tramadol/paracetamol. U této kombinace byla doložena účinnost u různých bolestivých stavů, se kterými se praktický lékař často setkává, a dobrá snášenlivost.
h) Fixní kombinaci tramadol/paracetamol je vhodné zvážit zejména u starších pacientů, u nichž je běžná analgetika, jako NSAID, potřeba podávat s extrémní opatrností.
i) Jsou však zapotřebí další studie, které by zhodnotily dlouhodobé podávání fixních kombinací v léčbě bolesti.

(zza)

Zdroj: Morón Merchante I., Pergolizzi J. V. Jr., van de Leer M., et al. Tramadol/Paracetamol fixed-dose combination for chronic pain management in family practice: a clinical review. SRN Family Med. 2013 Apr 11; 2013: 638469. doi: 10.5402/2013/638469. eCollection 2013.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa