Kombinace kodein/paracetamol prokázala stejný analgetický účinek jako hydrokodon/paracetamol

18. 3. 2015

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie porovnávající fixní kombinace analgetik hydrokodon/paracetamol (5 mg/500 mg) a kodein/paracetamol (30 mg/300 mg) ve třídenní ambulantní léčbě akutní bolesti končetin po ošetření na pohotovosti neprokázala větší účinnost kombinace hydrokodon/paracetamol. Bezpečnost a preference pacientů byly u obou kombinací také srovnatelné.

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie porovnávající fixní kombinace analgetik hydrokodon/paracetamol (5 mg/500 mg) a kodein/paracetamol (30 mg/300 mg) ve třídenní ambulantní léčbě akutní bolesti končetin po ošetření na pohotovosti neprokázala větší účinnost kombinace hydrokodon/paracetamol. Bezpečnost a preference pacientů byly u obou kombinací také srovnatelné.

Cílem amerických autorů bylo ověřit hypotézu, že kombinace hydrokodon/paracetamol zajišťuje větší analgetickou účinnost než kombinace kodein/paracetamol. Uspořádali prospektivní randomizovanou dvojitě zaslepenou studii, do které zařadili pacienty s akutní bolestí v končetině, kteří byli ošetřeni na pohotovosti a odesláni domů s výše uvedenou perorální analgetickou léčbou předepsanou na 3 dny. Bolest měřili na validované verbální numerické škále (NRS) s rozmezím od 0 do 10. Intenzita bolesti byla zjišťována telefonicky přibližně za 24 hodin po propuštění. Hlavním sledovaným parametrem bylo zmírnění bolesti za 2 hodiny po poslední dávce analgetika před telefonickým kontaktem. Dále byl sledován výskyt vedlejších účinků a spokojenost pacientů.

Průměrná doba mezi propuštěním a telefonickým kontaktem byla 26 hodin. Průměrné skóre NRS před poslední dávkou analgetika bylo v obou skupinách 7,6. Za 2 hodiny po podání analgetika došlo k poklesu NRS o 3,9 bodu ve skupině s hydrokodonem/paracetamolem a o 3,5 bodu ve skupině s kodeinem/paracetamolem. Rozdíl mezi skupinami v poklesu intenzity bolesti nebyl významný. Rovněž nebyl zjištěn významný rozdíl z hlediska výskytu vedlejších účinků a spokojenosti pacientů.

Tato studie ukázala, že perorální fixní kombinace analgetik hydrokodon/paracetamol (5 mg/500 mg) a kodein/paracetamol (30 mg/300 mg) snížily intenzitu akutní bolesti v končetině po ošetření na pohotovosti při ambulantní léčbě zhruba o 50 %. Oba přípravky snížily bolest srovnatelným způsobem, bez rozdílu v profilu nežádoucích účinků a ve spokojenosti pacientů.

(zza)

Zdroj: Chang A. K., Bijur P. E., Munjal K. G., et al. Randomized clinical trial of hydrocodone/acetaminophen versus codeine/acetaminophen in the treatment of acute extremity pain after emergency department discharge. Acad Emerg Med. 2014 Mar; 21 (3): 227–35. doi: 10.1111/acem.12331.

 

 

 Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa