Nová metoda kombinované analgetické léčby vychází z multimechanistické povahy bolesti

18. 3. 2015

Léčba bolesti je obtížný úkol, protože patofyziologie bolesti je komplexní a není dosud zcela vysvětlena. Nejrozšířenější analgetika, která jsou dostupná jako volně prodejné léky, tedy nesteroidní antirevmatika (NSAID) a paracetamol, jsou spojena s nežádoucími účinky, zejména ve vysokých dávkách nebo při dlouhodobém užívání. Lékaři by měli vědět o všech lécích, které jejich pacienti užívají, a měli by je poučit o rizicích a přínosu dostupných analgetik.

Novým přístupem v léčbě bolesti s možností zmírnění rizika užívání kombinace nevhodných analgetik jsou fixní kombinace dvou nebo více látek. Ty můžou mít díky odlišnému mechanismu účinku aditivní nebo synergické analgetické účinky. Umožňují účinnou léčbu bolesti při nižší toxicitě díky nižším použitým dávkám. Důležité je ale pečlivé zhodnocení účinnosti a bezpečnosti těchto kombinací.

Dobrým příkladem může být fixní kombinace tramadolu, centrálně působícího slabého opioidu, s nízkou dávkou paracetamolu v léčbě chronické bolesti. Slibné výsledky studií s touto kombinací látek ukazují účinné zmírnění bolesti a dobrou snášenlivost i bezpečnostní profil.

Současné standardy léčby bolesti doporučují pokračující užívání NSAID s použitím opioidů při vzplanutích bolesti. Vyvíjející se model pro léčbu bolesti kombinovanými přípravky umožňuje dlouhodobé podávání analgetik v nízkých dávkách s příležitostným užitím NSAID při vzplanutí bolesti.

Trendem v léčbě bolesti je dnes pokud možno cílená terapie nebo kombinovaná léčba nízkými dávkami s cílem dosažení maximální účinnosti při minimální toxicitě.

(zza)

Zdroj: Pergolizzi J. V. Jr., van der Laar M., Langford R., et al. Tramadol/paracetamol fixed-dose combination in the treatment of moderate to severe pain. J Pain Res 2012; 5: 327–46. doi: 10.2147/JPR.S33112. Epub 2012 Aug 29.

 Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa