Petr Ošťádal, Jan Bělohlávek. ECMO – Extrakorporální membránová oxygenace.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(1): 94
Kategorie: Z odborné literatury

Manuál pro použití u dospělých. Maxdorf: Praha 2013. 85 stran. ISBN 978-80-7345-365-7.

ECMO je moderní metoda, která v současné době umožňuje, pomocí přístrojové mimotělní podpory, dočasně nahradit selhávající vitální funkce nemocného, tedy oběh a dýchání. Vychází z původní technologie mimotělního oběhu, který se již 60 let úspěšně používá v kardiochirurgii. Zavedení moderních technologií umožnilo prodloužit použití mimotělního oběhu na dny i týdny, bez vzniku nevratných změn v organizmu léčeného nemocného, které byly v minulosti způsobovány technickou nedokonalostí celého zařízení.

Autoři předkládají publikaci, která má 63 stran textu. Další části tvoří přílohy se seznamem literatury, přehled použitých zkratek, seznam ilustrací a medailonky autorů. Cílem publikace je podat čtenáři, formou manuálu, návod na použití ECMO u dospělých nemocných.

Manuál je rozdělen na 11 kapitol, které mají další podkapitoly. V jednotlivých kapitolách popisují autoři postupně principy různých typů zapojení ECMO, definují indikace i kontraindikace. Dále jsou popsány způsoby vedení různých druhů podpory, způsoby monitorace, postupy při ukončení podpor. Samostatné kapitoly jsou věnovány monitoraci a řešení komplikací. Jednotlivé kapitoly jsou psány logicky, srozumitelně a jsou zaměřeny na praktické stránky použití ECMO. Manuál je doplněn řadou schémat i fotografií, které využitelnost celé publikace ještě zvyšují.

Celá publikace je o to cennější, že vychází z téměř desetiletých vlastních zkušeností autorů s touto metodou. Jedná se teprve o druhou originální publikaci v českém písemnictví, která se zabývá technologií mimotělního oběhu, byť zde zcela úzce speciálně zaměřenou. Byli to právě tito autoři, kteří pochopili význam technologie mimotělního oběhu i pro nekardiochirurgické pacienty a vypracovali celý program pro zavedení a používání této metody v klinické praxi v ČR.

Knihu považuji za velmi zdařilé logické vyústění dlouhodobé systematické práce obou autorů na poli ECMO a jsem si jist, že bude velmi pozitivně přijata odbornou veřejností. Její přečtení doporučuji všem, kteří se zabývají akutní medicínou. ECMO totiž dává naději na záchranu života i u těch nemocných, u kterých jsme již doposud všechny dostupné možnosti vyčerpali.

prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.

kardiochirurgie@fnol.cz

Kardiochirurgická klinika LF UP a FN, Olomouc

www.fnol.cz

Doručeno do redakce: 6. 1. 2014


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa