Ondřej Viklický et al. Predialýza.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2014; 60(1): 91
Kategorie: Z odborné literatury

Maxdorf: Praha 2013. 298 stran. ISBN 978-80-7345-356-5.

V nakladatelství Maxdorf vyšla na podzim roku 2013 velmi potřebná a svým obsahem i první kniha v naší odborné literatuře, která se detailně zabývá problematikou predialyzačních stadií chronických onemocnění ledvin. Myšlenka připravit tuto monografii vznikla na Edukačním sympoziu České nefrologické společnosti, které se konalo v dubnu roku 2013 v Plzni pod názvem „Predialýza“ a bylo věnováno komplexnímu pohledu na problematiku pokročilých nefropatií v období před zahájením léčby náhradou funkce ledvin. Monografii připravil široký autorský kolektiv našich nefrologů, který byl veden hlavním editorem prof. Viklickým. Skutečnost, že se kniha dostává ke čtenáři v rekordním čase, by nebyla možná bez vynikající spolupráce s nakladatelstvím Maxdorf.

Adekvátní predialyzační péče je mimořádně důležitou oblastí klinické nefrologie, která zahrnuje mnoho aspektů a je-li včas zahájena a správně vedena, může významným způsobem snížit výskyt komplikací, morbiditu a mortalitu nemocných. Aktuálnost této problematiky podtrhuje skutečnost, že pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí v predialyzační fázi je asi 2- až 3krát více než pacientů, kteří jsou léčeni některou z metod náhrady funkce ledvin, tedy hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo transplantací.

Kniha má celkem 24 kapitol, které jsou seřazeny do 4 celků. V prvním souboru 5 kapitol je pojednáno o nové klasifikaci chronických onemocnění ledvin a jejich epidemiologii. Druhý soubor 9 kapitol je věnován současným možnostem zpomalení progrese chronických onemocnění ledvin, tedy renoprotektivní terapii, léčbě hypertenze a anémie, poruchám minerálového a kostního metabolizmu a dalším závažným projevům a komplikacím predialyzačního období. Třetí celek kapitol pojednává o přípravě pacientů k náhradě funkce ledvin. Velká pozornost je věnována správnému načasování preemptivní transplantace ledviny a jsou uvedeny současné náhledy na to, kdy a za jakých okolností zahájit dialyzační léčbu.

Za velmi cennou součást monografie považuji závěrečnou kapitolu pojednávající o koncepci optimální integrované péče o pacienty s pokročilými onemocněními ledvin, tzv. low clearance clinic. V této kapitole jsou předloženy návrhy organizačních změn a opatření, která by vedla k optimálnímu zajištění všech aspektů komplexní konzervativní péče a včasné přípravy na náhradu funkce ledvin u pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí.

Text je čtivě a srozumitelně zpracován a edukační náboj jednotlivých kapitol je zdůrazněn tím, že důležité informace v textu jsou označeny upozorňujícím slovem PAMATUJ. K celkově dobré orientaci v textu přispívá i vynikající formální úprava, kvalita tisku a graficky zdařilé tabulky a schémata, vhodně doplňující odborný text.

Publikace je určena především nefrologům, diabetologům, urologům, internistům a praktickým lékařům, ale také cévním a transplantačním chirurgům. Její didaktickou hodnotu ocení především lékaři, kteří se připravují na specializační atestaci z nefrologie. Jsem přesvědčen, že kniha Predialýza bude přijata s velkým zájmem a významným způsobem přispěje ke změně přístupu k péči o nemocné s progresivními nefropatiemi.

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

josef.zadrazil@fnol.cz

III. interní klinika FN a LF UP, Olomouc

www.fnol.cz

Doručeno do redakce: 7. 1. 2014


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2014 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa