Vnitřní lékařství - Číslo 1/2014

Úvodníky

3
Úvodní slovo předsedy České internistické společnosti, profesora MUDr. Richarda Češky, CSc., FACP, FEFIM
Česká interna a časopis Vnitřní lékařství v roce 2014
5
Úvodné slovo prezidentky Slovenskej internistickej spoločnosti, profesorky MUDr. Ivice Lazúrovej, CSc., FRCP
Quo vadis interná medicína?
7
Úvodní slovo šéfredaktora časopisu Vnitřní lékařství,primáře MUDr. Petra Svačiny
60 let časopisu Vnitřní lékařství – retrospektiva, realita a perspektiva

Postgraduální vzdělávání

15
Ohlédnutí za atestacemi z vnitřního lékařství – in medias res!

Martin Matějovič


Editorialy

17
Autoinflamace: patologický důsledek dysregulace zánětlivé reakce – editorial

Jindřich Lokaj

20
Vitamin D ve vztahu ke karcinomu hlavy a krku – editorial

Jana Neuwirthová

22
Terapie těžké sepse v roce 2013 – editorial

Jan Maláska


Původní práce

25
Familiární středozemní horečka v České republice

Anna Šedivá, Viktor Maňásek, Andrea Gřegořová, Pavlína Plevová, Nataša Toplak, Maruša Debeljak


Přehledné referáty

30
Familiárna stredomorská horúčka – klinický obraz, diagnóza a liečba

Tomáš Dallos, Denisa Ilenčíková, László Kovács

38
Food intake regulation – 2nd part

Ludmila Brunerová, Michal Anděl

51
Vitamin D ve vztahu ke karcinomu hlavy a krku

David Kalfeřt, Marie Ludvíková, Martin Pešta, Ondřej Topolčan

59
Mezinárodní doporučení pro léčbu těžké sepse a septického šoku 2012 – komentovaný výběr

Jiří Chvojka, Martin Matějovič

68
Perspektivní přístupy v léčbě sepse založené na principu nových patogenetických poznatků

Lenka Ledvinová, Vojtěch Danihel, Martin Matějovič

73
Vliv konzumace alkoholu na srdeční elektrofyziologii

Markéta Bébarová


Kazuistika

80
Familiárna stredomorská horúčka – prvé skúsenosti na Slovensku

Tomáš Dallos, Lucia Lukáčiková Gálová, Eva Macejková, Jozef Sedlačko, Nataša Toplak, Maruša Debeljak, Hasmik Sargsyan, Denisa Ilenčíková, László Kovács


60 let ve službách interní medicíny

86
Býti internistou

Oznámení

89
Oznam/Oznámení

Různé

90
Nový občanský zákoník a poskytování zdravotních služeb

Z odborné literatury

91
Ondřej Viklický et al. Predialýza.
92
Pavel Klener jr, Pavel Klener. Principy systémové protinádorové léčby.
93
Vítězslav Kolek et al. Doporučené postupy v pneumologii.
94
Vladimír Koblížek et al. CHOPN.
Petr Ošťádal, Jan Bělohlávek. ECMO – Extrakorporální membránová oxygenace.
95
Boris Krahulec, Ľubomíra Fábryová, Pavol Holéczy, Iwar Klimeš (eds) et al. Klinická obezitológia.

Osobní zprávy

88
K 30. výročí úmrtí profesora Josefa Charváta

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa