Farmakoterapie neuropatické bolesti
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Slíva J, Kozák J, Černý R. Farmakoterapie neuropatické bolesti. Praha: Maxdorf 2011. 95 stran. ISBN978-80-7345-242-1.


Kniha Farmakoterapie neuropatické bolesti pochází z pera 3 autorů lišících se svojí specializací. Dr. Jiří Slíva, přestože je nejmladší, je již zkušeným autorem řady publikací a členem několika redakčních rad. Svojí specializací je farmakolog. Prim. Jiří Kozák je předním českým algeziologem, s bohatými klinickými a literárními zkušenostmi, který dlouhá léta stál v čele Společnosti pro studium a léčby bolesti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Třetím autorem je dr. Rudolf Černý, odborný asistent na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol, Praha, zabývající se poruchami rovnováhy a neuropatickou bolestí.

Odlišná specializace autorů dává tušit, že problematika léčby neuropatické bolesti bude zpracována velmi komplexně. Kniha má rozsah téměř 90 stran, odborný text je doplněn jednoduchými, ale velmi názornými obrázky.

První odborná kapitola je výstižně pojmenována Repetitorium. Obsahuje důležité souhrnné informace o definici, terminologii, dědičnosti, klasifikaci, epidemiologii a etiologii, diagnóze a prognóze neuropatické bolesti. Výborným nápadem autorů bylo zapracování i posudkové problematiky. V této části je velmi přehledně vysvětleny základy systému posuzování invalidity a na jednotlivých případech z oblasti neuropatické bolesti dokládána i vhodná funkční a klinická vyšetření, důležitá pro určení jejího stupně.

Následující kapitola se zaměřuje na vyšetření a diferenciální diagnostiku neuropatické bolesti. Závěr kapitoly obsahuje přehled diagnóz, u kterých se s neuropatickou bolestí setkáváme. U jednotlivých bolestivých stavů najdeme jejich stručnou charakteristiku, prevalenci a základ diagnostiky. Výsledkem je, že čtenář dostává přesně ty informace, které v praxi potřebuje.

Předposlední kapitola se poměrně důkladně věnuje farmakoterapii. Kapitola obsahuje všechny důležité lékové skupiny a jejich hlavní zástupce. Pozornost je věnována i specifikům léčby u seniorů. Kapitola obsahuje souhrnné a velmi přehledné tabulky, nechybí ani názorná schémata léčby.

Závěrečné 2 stránky knihy jsou věnovány chybám a omylům v diagnostice a léčbě neuropatické bolesti.

Celá kniha působí velmi kompaktním dojmem, čtenáři dává přesně to, co od ní očekává. Stručné, recentní informace ke stanovení správné diagnózy a nastavení správné terapie neuropatické bolesti. Kniha nezahlcuje čtenáře citací četných studií podporujících či vyvracejících různé, více či méně ověřené teorie, ale naopak předkládá pouze jasná a přehledná fakta. Z celé knihy je jednoznačně patrná velká zkušenost autorského kolektivu, který velmi dobře vystihl to správné množství informací, které je pro každodenní praxi důležité.

Kniha Farmakoterapie neuropatické bolesti je neobyčejně zdařilá a rozhodně by neměla chybět v knihovničce žádného lékaře přicházejícího do styku s pacienty trpících tímto typem bolesti.

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
www.fnusa.cz
e-mail: hakl@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 16. 5. 2011


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa