Jakým způsobem hydroresponzivní krytí napomáhá hojení rány?

25. 2. 2022

Léčba akutní či chronické rány vyžaduje individuální posouzení. Rána se v průběhu terapie vyvíjí a mění se tak i aktuální fáze hojení. Cílem terapie je obnova kožní integrity a úplné zhojení defektu. Toho docílíme vhodně zvoleným primárním krytím. Hydroresponzivní krytí představuje účinnou metodu pro přípravu spodiny rány, díky níž lze dosáhnout pokroku v terapii.

Na každou fázi hojení jiné primární krytí

Porucha kožní integrity představuje pro pacienta vysoké riziko vzniku infekce, která může ohrozit jeho život až septickým stavem. Proto je nezbytné věnovat každému defektu patřičnou péči. Je třeba správně posoudit, ve kterém stadiu se rána nachází, a následně podle toho volit adekvátní primární krytí. Zcela nepřípustná je potom aplikace shodného primárního preparátu po celou dobu terapie – každá fáze hojení má totiž odlišné specifické nároky:

  • Fáze čisticí: Ránu je nutné vyčistit od veškerých choroboplodných mikrobů, které ji kolonizují, a odstranit devitalizovanou tkáň.
  • Fáze granulační: Začíná se tvořit síť krevního zásobení a dochází k postupné obnově poškozené tkáně.
  • Fáze epitelizační: Granulační tkáň je podkladem pro epitelizaci a cílem je stále udržovat vlhké prostředí rány až do jejího plného zhojení.

Urychlení čištění spodiny rány

Pro vytvoření vhodných podmínek k hojení defektu je důležitá fáze čisticí. Dochází k odstranění mikrobů či povlaků, jež mohou bránit léčebnému procesu. A právě hydroresponzivní krytí podle citované studie pozitivně ovlivňuje přípravu spodiny defektu. Jeho aplikací se spodina rány vyčistí a následně se nastartuje terapie.

Níže citovaného výzkumu se zúčastnilo 86 vybraných pacientů (38 mužů a 48 žen) průměrného věku 67,7 (± 21,7) roku. Jako základní parametr měření bylo použito skóre PUSH (Pressure Ulcer Scale for Healing). Potvrdila se účinnost této metody při řízení produkce exsudátu z rány a také při podpoře čištění její spodiny. Po 20 týdnech bylo prokázáno uzavření defektu u 18,6 % sledovaných pacientů. Hydroresponzivní obvaz byl vysoce účinný při přípravě spodiny rány tak, aby mohla být podpořena další fáze hojení rány.

Indikace a využití v praxi

Využití této metody je rozmanité. Aplikovat hydroresponzivní krytí je možné na různé kožní defekty, počínaje syndromem diabetické nohy přes bércové vředy či dekubity až po defekty způsobené traumaty. 

(kaše)

Zdroj: Sterpione F., Mas K., Rippon M. et al. The clinical impact of hydroresponsive dressings in dynamic wound healing: Part I. J Wound Care 2021 Jan 2; 30 (1): 15−24, doi: 10.12968/jowc.2021.30.1.15.Štítky
Dermatológia Detská chirurgia Diabetológia Chirurgia cievna Chirurgia všeobecná Interné lekárstvo Praktické lekárstvo pre dospelých
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa