Světový den ledvin (World Kidney Day – WKD)


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2011; 57(3): 235
Kategorie: Světový den ledvin

Letošní, v pořadí již 6. světový den ledvin, připadl na 10. březen. Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundation – IFKF) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology – ISN) vyhlásily 2. březnový čtvrtek Světovým dnem ledvin (WKD) se záměrem zvýšit informovanost laické i odborné veřejnosti o nemocech ledvin a zejména o možnostech prevence. V loňském roce se aktivně zúčastnilo 107 zemí světa. V České republice je iniciátorem projektu Česká nefrologická společnost (ČNS) a Česká nadace pro nemoci ledvin.

Funkci ledvin symbolizují ve znaku WKD 3 barvy. Barva červená symbolizuje krev, modrá vodu (tedy obrazně velké množství tekutiny, které musí ledviny profiltrovat) a barva žlutá je symbolem moče.

Letos je hlavní pozornost zaměřena na vztah mezi kardiovaskulárními (KV) nemocemi a chronickým onemocněním ledvin. Heslo letošního WKD zní „Protect your kidneys, save your heart“, volně přeloženo „Chraňte své ledviny, šetříte tím své srdce“.

Hlavní nebezpečí chronického snížení funkce ledvin spočívá ve výrazně zvýšeném výskytu KV komplikací. Mortalita z KV příčin je u pacientů se selháním ledvin 10krát vyšší než u ostatní populace. Alfou a omegou nefrologie je zabránění či alespoň zpomalení progrese chronického onemocnění ledvin. Je nutné dosáhnout optimální kontroly krevního tlaku a co nejvíce snížit proteinurii. Zásadní postavení ve farmakoterapii mají léky snižující aktivitu RAAS, tedy renoprotektivně působící ACEI, sartany a přímý inhibitor reninu – aliskiren (v České republice uveden na trh v roce 2009).

V kontextu KV komplikací u nemocných s chronickým selháním ledvin je nutné zmínit i posun ve vnímání renální kostní nemoci. Podle nové terminologie hovoříme o kostní a minerálové poruše při chronickém onemocnění ledvin – Chronic Kidney Disease – Bone and Mineral Disorder (CKD – BMD). Nový název lépe vystihuje, že se jedná o multisystémové onemocnění. Dominantní je postižení tepen (kalcifikace), což také pacienty nejvíce ohrožuje. Léčba je zaměřena na kalciofosfátový metabolizmus s cílem zmírnit tyto kalcifikace.

Chronické onemocnění ledvin probíhá velmi často asymptomaticky a ne výjimečně se diagnostikuje až ve fázi pokročilého selhání s nutností náhrady funkce dialýzou nebo transplantací ledviny.

Záměrem Světového dne ledvin je upozornit veřejnost na možnosti prevence, dobré léčebné možnosti při včasné diagnostice a jednoduchý screening (vyšetření kreatininemie a chemické vyšetření moče).

Hlavní poselství Světového dne ledvin je každoročně stejné: „Chronické nemoci ledvin jsou časté, skrytě nebezpečné, avšak léčitelné.“

MUDr. Soňa Štěpánková
www.cktch.cz
e-mail: stepankovasona@email.cz

Doručeno do redakce: 23. 2. 2011


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2011 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa