K jubileu prof. MUDr. Petra Dítě, DrSc.


Autoři: J. Lata
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2011; 57(12): 987-988
Kategorie: Osobní zprávy

Amicitia nisi inter bonos esse non potest.

Kulatá životní jubilea jsou vždy příležitostí k připomenutí činnosti, zásluh, úspěchů a ocenění, kterých jubilant dosáhl v průběhu svého života a které, vhodně zkombinovány s biografickými daty, bývají hlavním obsahem laudatií v odborných časopisech. Ale co psát o kolegovi, který je nejen v české gastroenterologii skutečně výjimečným zjevem, který je všeobecně v internistické komunitě znám a uznáván, o němž bylo, nejen při příležitosti životních jubileí, ale i při předávání řady cen a vyznamenání, patrně již řečeno vše? Nově snad jen to, že je, ač je to obtížně uvěřitelné, již sedmdesátníkem…

Jeho cesta ke gastroenterologii nebyla přímá – při vstupu na Lékařskou fakultu v Hradci Králové nebyl např. zařazen do prvního ročníku, ač úspěšně složil přijímací zkoušky, ale rok strávil jako dělník československých státních drah a po promoci v roce 1966 se věnoval lipidologii a problematice vazebných transportních proteinů u liposolubilních vitaminů ve stáří, což bylo i tématem jeho kandidátské dizertační práce.

jp_36796_f_1
jp_36796_f_1

Nicméně již od počátku 70. let 20. sto­letí se začal intenzivně věnovat gastroenterologii, především endoskopii a pankreatologii, která ho doprovází celý život. Do historie československé gastroenterologie se zapsal např. papilosfinkterotomií pankreatických cest, kterou provedl v roce 1984 jako první v tehdejším Československu. Uremická pankreatitida byla i tématem jeho doktorské dizertační práce. V průběhu svého více než dvacetiletého působení ve Fakultní nemocnici a na Lékařské fakultě v Hradci Králové vychoval ve svém oboru řadu kolegů, kteří se ke svému učiteli stále hlásí a kteří vytvořili základ nynějších špičkových hradeckých pracovišť endoskopických, gastroenterologických i hepatologických.

V roce 1990 se stal na základě konkurzního řízení přednostou III. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Klinika se, pod jeho sedmnáctiletým vedením, stala z neprofilovaného a nepříliš známého pracoviště postupně špičkovým pracovištěm nejen v oblasti gastroenterologie, ale i hepatologie, endokrinologie, diabetologie, alergo­logie, nutrice a nefrologie. V průběhu svého brněnského působení obhájil P. Dítě habilitační práci a posléze byl v roce 1992 jmenován profesorem vnitřního lékařství. Mimo svoji manažerskou práci na klinice se velmi aktivně zapojil do činnosti nejen Lékařské fakulty MU, kde byl po 2 období proděkanem pro výzkum a mnoho let členem vědecké rady, ale jako člen vědeckých rad Farmakologické a veterinární univerzity v Brně, Univerzity obrany a Farmaceutické fakulty v Brně i do činnosti jiných brněnských vysokých škol.

Neméně úsilí však P. Dítě věnoval své, mimo svoji rodinu, celoživotní lásce – gastroenterologii. Jako první autor nebo spoluautor publikoval více než 480 odborných prací a např. jeho publikace z roku 2003 v časopise Endoscopy s názvem Endoskopická a chirurgická terapie nemoci pankreatu má více než 120 citací v Science Citation Index. Není divu, že je mnohaletým členem výboru České gastroenterologické společnosti, po 2 volební období byl i jejím předsedou a aktivně se podílí na většině gastroenterologických akcí u nás konaných. Oceněním jeho všeobecně internistického zájmu je i skutečnost, že byl po 2 období místopředsedou České internistické společnosti a je čestným členem, mimo řady gastroenterologických, i mnoha internistických společností našich i zahraničních (např. České internistické společnosti, České gastroenterologické společnosti, České společnosti pro využití laseru v medicíně, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Slovenské gastroenterologické společnosti, Maďarské gastroenterologické společnosti, Polské gastroenterologické společnosti). Je členem řady redakčních rad prestižních mezinárodních časopisů (např. Digestive Disease, Hepatogastroenterology, Advances in Clinical Medicine). Vrcholem ocenění v této oblasti, jehož doposud žádný gastroenterolog z našich zemí nedosáhl, je jeho zvolení prezidentem European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition; tuto funkci vykonává od roku 2009. Mimo to je členem výboru a prezidentem evropské pankreatologické společnosti European Pancreatic Club a členem Educational Committee of WGO, EUMS v Bruselu.

Řady jeho přímých žáků rozšiřují stovky čtenářů 15 monografií, jichž je většinou hlavním autorem (např. Vnitřní lékařství, Náhlé příhody v gastroenterologii, Základy digestivní endoskopie, Chronická pankreatitida, Farmakoterapie ve vnitřním lékařství, Náhlé stavy v gastroenterologii, Vředová nemoc atd.).

O neutuchajícím elánu a energii P. Dítě svědčí i fakt, že po personálních změnách na Lékařské fakultě v Brně i brněnské gastroenterologické klinice a po více než 20 letech se těžiště jeho práce přesouvá na nově vzniklou Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, kde se stává vedoucím Gastroenterologického výzkumného centra.

Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., se stal jedním z nejuznávanějších a nejrespektovanějších lékařů na poli interny a gastroenterologie nejen v naší republice a na Slovensku, ale i v celé Evropě. Neméně pozoruhodné je i to, že jakkoli významné a společensky důležité role jako lékař či organizátor zastával a zastává, nikdy nezakryly jeho rozměr lidský, tedy člověka nesmírně vlídného a pozorného, vstřícného ke svému okolí s nepolevující snahou o dorozumění a pomoc. To se týká nejen rodiny, přátel, kolegů a žáků, ale také pacientů, kteří ho bezvýhradně obdivují a respektují.

Jménem jeho desítek přátel a kolegů, stovek pacientů a žáků bychom mu rádi popřáli do dalších let zdraví a radost z dětí a vnoučat i nadále trvající vědeckou invenci a zaujetí. A nám ostatním hodně možností k vzájemným, vždy obohacujícím setkáním. Bylo a je nám velkým potěšením a ctí s Petrem Dítěm spolupracovat a považovat se za jeho žáky a přátele.

Ad multos annos!

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

www.osu.cz

e-mail: Jan.Lata@osu.cz

Doručeno do redakce: 18. 10. 2011


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 12

2011 Číslo 12
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa