Recenze


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2009; 55(4): 438
Kategorie: Z odborné literatury

Dylevský I. Speciální kineziologie. Praha: Grada 2009. 184 stran. ISBN 978-82-247-1648-0.

V letošním roce vychází v nakladatelství Grada Publishing kniha prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc., Speciální kineziologie. Publikace navazuje na Obecnou kineziologii téhož autora, která byla vydána v roce 2007.

20. století přináší převratné změny ve vědě, technice, ale i v medicíně. Dochází k rozvoji rehabilitace, která je považována za „třetí“ fázi lékařské péče vedle prevence a kurativy. Kineziologie je interdisciplinární obor, který podává výklad o pohybové aktivitě organizmu, v současné době s rozvojem rehabilitace se stále více dostává do popředí.

Kniha prof. Dylevského tak podává výstižné informace studentům rehabilitačního lékařství, fyzioterapie, ortopedům, ergoterapetům, je určena pro pregraduální i postgraduální studium. Informace zde naleznou i odborníci oboru pedagogiky, tělovýchovy a v neposlední řadě i sportovci.

Kniha má 184 stran, doplňují ji velmi kvalitní barevná vyobrazení, včetně RTG prezentací, přehledná barevná schémata.

Úvod publikace je věnován problematice funkční neuroanatomie, základům neurochemie, neuroanatomii motoriky, velmi pozitivní je vysvětlení základních pojmů tabulkovou formou vždy v úvodu kapitoly. V jednotlivých sekcích je vždy popsána anatomická struktura, její funkce a význam pro řízení motoriky. Další část knihy se zabývá popisem axiálního sy­stému, velmi podrobně a přehledně popisuje anatomické struktury, kinetiku, stejně tak i horní a dolní končetiny a pánve. Zde jsou velkým přínosem barevné obrázky a schémata, která čtenáři jistě usnadní pochopení problému.

Publikace je velmi přehledná, výstižná a potřebná pro všechny klinické odborníky a praktické lékaře, poskytuje mnoho informací, které jsou nutné k pochopení pohybu lidského těla.

prim. MUDr. Michaela Sosíková

www.fnusa.cz

e‑mail: michaela.sosikova@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 18. 3. 2009 

Jandová D. Balneologie. Praha: Grada 2009. 424stran. ISBN 978–80–247–2820–9.

V roce 2009 vyšla v nakladatelství Grada Publishing kniha Balneologie autorky doc. MUDr. Dobroslavy Jandové. Balneologie je nauka o léčení lázeňském (balneoterapie), které je možno pokládat za jedno z nejstarších, má dlouhodobou tradici, první popisy sahají do doby před Kristem. Příčinu prastaré obliby tohoto léčení lze hledat v jeho úspěších a minimálních nežádoucích účincích.

Lázeňská terapie zasahuje do všech klinických oborů medicíny, Česká republika disponuje velkým množstvím kvalitních přírodních léčivých zdrojů, poskytuje komplexní lázeňskou péči pacientům, klientům, je uznávána v Evropě i zámoří.

Kniha má 424 stran a 15 barevných příloh a 10 příloh, které jsou věnovány indikačnímu seznamu a legislativě. V úvodu publikace jsou definovány základní pojmy oboru balneologie, postavení současné lázeňské medicíny, přehledně podány biologické a fyziologické účinky. Velmi důležité jsou odkazy na současnou platnou legislativu, které se takto dostanou do povědomí nejen odborníku v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny, ale i ostatním lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří participují na preskripci lázeňské terapie. V publikaci je právě část příloh věnována problematice vyhlášek MZ ČR a jejich aktualizacím, dále např. návrh nového indikačního seznamu.

Autorka velmi výstižně a přehledně popisuje obecné zásady a účinky balneologie, pozornost je věnována tradičním procedurám, které doplňuje jistě zajímavými poznatky z historie.

Velká část knihy je věnována charakteristice přírodních léčivých zdrojů, jejich rozdělení, účinkům a možným způsobům aplikace, obecným kontraindikacím. Podrobně jsou popsány minerální vody, možnosti využití k zevní a vnitřní balneaci, včetně míst výskytu příslušných minerálních vod. Stejnou pozornost věnuje autorka zřídelnímu plynu, peloidům, klimatoterapii a klinickým účinkům těchto PZ, předpisům procedur.

Velmi cenným prvkem publikace jsou přílohy, ve kterých mimo jiné najdeme indikační seznam s podrobným popisem léčebného pobytu, speciálních kontraindikací i doporučení vhodného lázeňského místa, což je jistě velkým přínosem i pro lékaře internisty, neurology, ortopedy a ostatní odborníky.

Publikace je přehledná, dobře tematicky členěná, výstižně a srozumitelně popisuje danou problematiku, je určena nejen specialistům oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, cenné a nové informace přinese i lékařům ostatních oborů včetně praktických lékařů, pro které bude jistě významným prvkem v dalším vzdělávání.

prim. MUDr. Michaela Sosíková

www.fnusa.cz

e‑mail: michaela.sosikova@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 18. 3. 2009   

Jandová D. Balneologie. Praha: Grada 2009. 424 stran. ISBN 978-80-247-2820-9.

V roce 2009 vyšla v nakladatelství Grada Publishing kniha Balneologie autorky doc. MUDr. Dobroslavy Jandové. Balneologie je nauka o léčení lázeňském (balneoterapie), které je možno pokládat za jedno z nejstarších, má dlouhodobou tradici, první popisy sahají do doby před Kristem. Příčinu prastaré obliby tohoto léčení lze hledat v jeho úspěších a minimálních nežádoucích účincích.

Lázeňská terapie zasahuje do všech klinických oborů medicíny, Česká republika disponuje velkým množstvím kvalitních přírodních léčivých zdrojů, poskytuje komplexní lázeňskou péči pacientům, klientům, je uznávána v Evropě i zámoří.

Kniha má 424 stran a 15 barevných příloh a 10 příloh, které jsou věnovány indikačnímu seznamu a legislativě. V úvodu publikace jsou definovány základní pojmy oboru balneologie, postavení současné lázeňské medicíny, přehledně podány biologické a fyziologické účinky. Velmi důležité jsou odkazy na současnou platnou legislativu, které se takto dostanou do povědomí nejen odborníků v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny, ale i ostatním lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří participují na preskripci lázeňské terapie. V publikaci je právě část příloh věnována problematice vyhlášek MZ ČR a jejich aktualizacím, dále např. návrh nového indikačního seznamu.

Autorka velmi výstižně a přehledně popisuje obecné zásady a účinky balneologie, pozornost je věnována tradičním procedurám, které doplňuje jistě zajímavými poznatky z historie.

Velká část knihy je věnována charakteristice přírodních léčivých zdrojů, jejich rozdělení, účinkům a možným způsobům aplikace, obecným kontraindikacím. Podrobně jsou popsány minerální vody, možnosti využití k zevní a vnitřní balneaci, včetně míst výskytu příslušných minerálních vod. Stejnou pozornost věnuje autorka zřídelnímu plynu, peloidům, klimatoterapii a klinickým účinkům těchto PZ, předpisům procedur.

Velmi cenným prvkem publikace jsou přílohy, ve kterých mimo jiné najdeme indikační seznam s podrobným popisem léčebného pobytu, speciálních kontraindikací i doporučení vhodného lázeňského místa, což je jistě velkým přínosem i pro lékaře internisty, neurology, ortopedy a ostatní odborníky.

Publikace je přehledná, dobře tematicky členěná, výstižně a srozumitelně popisuje danou problematiku, je určena nejen specialistům oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, cenné a nové informace přinese i lékařům ostatních oborů včetně praktických lékařů, pro které bude jistě významným prvkem v dalším vzdělávání.

prim. MUDr. Michaela Sosíková

www.fnusa.cz

e‑mail: michaela.sosikova@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 18. 3. 2009


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo
Článek Pozvánka

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa