Pozvánka


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2009; 55(4): 434
Kategorie: Články

Zveme Vás na

11. celostátní diabetologické sympozium Diabetes a angiologie

Hradec Králové, 5.–6. června 2009, Nové Adalbertinum

Odborný program

Pátek 5. června 2009

1. přednáškový blok – Patogeneze cévního postižení u diabetu

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., LF UK a FN Hradec Králové: Biochemické markery cévního onemocnění a diabetes

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc., LF UK a FN Hradec Králové: Hormony a cévy u diabetu

 prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., LF UK a FN Hradec Králové: Hemostáza a diabetes

prim. MUDr. et Ing. Jaroslav Vižďa, LF UK a FN UK Hradec Králové: Radionuklidová vyšetření cévních komplikací u diabetiků

prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc., 1. LF UK a VFN Praha: Obezita a ateroskleróza – co je spojuje?

2. přednáškový blok – Průběh a prevence cévních komplikací

doc. MUDr. Karel Barták, CSc., LF UK a FN Hradec Králové, doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., 2. LF UK a FN Motol Praha: Pohybová aktivita v prevenci cévních komplikací a diabetes

prim. MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc., LF UK a FN Hradec Králové: Hyperglykemie v akutní fázi mozkové ischemie a rekanalizační léčba

prof. MUDr. Jan Vojáček, CSc., LF UK a FN Hradec Králové: Průběh akutního koronárního syndromu a diabetes

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., 1. LF UK a VFN Praha: Hypolipidemika v prevenci a léčbě cévních příhod u diabetu

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., LF MU a FN u sv. Anny Brno: Antihypertenziva, diabetes a cévy

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, 1. LF UK a VFN Praha: Antihyperglykemická léčba a cévní onemocnění

Sobota 6. června 2009

3. přednáškový blok – Vyšetření, intervence a léčba cévních komplikací

doc. MUDr. Jan Harrer, CSc., LF UK a FN Hradec Králové: Chirurgická léčba ischemické choroby srdeční a diabetes

prof. MUDr. Jan Vojáček, CSc., prim. MUDr. Josef Šťástek, Ph.D., LF UK a FN Hradec Králové: Intervenční výkony na koronárních tepnách u diabetiků

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., LF UK a FN Hradec Králové: Péče o diabetika s cévní intervencí

MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D., Centrum žilní chirurgie Hradec Králové: Flebologické problémy a diabetes

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, 1. LF UK a VFN Praha: Hypoglykemie a kardiovaskulární systém

4. přednáškový blok – Orgánové postižení a diabetes

as. MUDr. Eva Rencová, LF UK a FN Hradec Králové: Angiopatie a oko

MUDr. Radovan Malý, Ph.D., LF UK a FN Hradec Králové: Ischemická choroba dolních končetin a diabetes

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., LF MU a FN u sv. Anny Brno: Komplexní péče o diabetika se syndromem diabetické nohy

prof. MUDr. Silvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA, LF UK a FN Hradec Králové: Klinický význam cévního postižení u diabetiků s onemocněním ledvin

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., LF UK a FN Hradec Králové: Lokální léčba ran a cévní zásobení

Přihlašovat se lze na sekretariátu XI. celostátního diabetologického sympozia:

paní Marta Vtípilová, diabetologické centrum FN, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové,

tel.: 495 832 363, event. 721 569 556, e-mail: marta.vtipilova@seznam.cz.


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo
Článek Recenze

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa