Stanislav Havelka, Jozef Hoza et al. Revmatologie období růstu. Diagnostika, terapie, rehabilitace


Autoři: P. Němec
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(2): 255
Kategorie: Z odborné literatury

Praha: Maxdorf 2004. 346 stran. ISBN 80−85912−89−9.

Již 15 let uplynulo od prvního vydání publikace Zánětlivé choroby pojiva u dětí (1989), která se stala základní učebnicí dětské revmatologie. Tento obor mezi tím urazil dlouhou cestu v poznání etiopatogeneze řady revmatických chorob, v možnostech jejich diagnostiky a léčby. Proto je druhé a podstatně rozšířené vydání této úspěšné knihy, které nyní vydává v edici Jesenius nakladatelství Maxdorf, českou, a to nejen pediatrickou revmatologickou komunitou již netrpělivě očekáváno. Hlavním autorům prof. MUDr. Stanislavu Havelkovi, CSc. z Revmatologického ústavu v Praze a doc. MUDr. Josefu Hozovi, CSc., přednostovi Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK Praha a jejich spolupracovníkům se podařilo transformovat své rozsáhlé teoretické i praktické vědomosti z oboru pediatrie, revmatologie a osteologie do velmi zdařilého díla, vynikajícího pečlivým didaktickým zpracováním, aktuálností předkládaných informací a především příjemným formálním rozsahem. Úvod publikace je věnován imunologickým a imunogenetickým aspektům revmatických chorob. Kromě aktualizace jednotlivých kapitol, týkajících se juvenilní chronické artritidy, juvenilního systémového lupus erythematodes, juvenilní idiopatické zánětlivé myopatie, sklerodermie, Sjögrenova syndromu, smíšeného onemocnění pojiva, vaskulitid a spondylartritid dětského věku, byla přidána rozsáhlá kapitola Rehabilitace s mnoha podrobnými písemnými i obrazovými návody k pohybové léčbě. Všechny kapitoly jsou zpracovány vyváženě a systematicky, vždy doprovázeny přehlednými tabulkami a bohatou obrazovou dokumentací (71 tabulek, 105 obrázků, barevná obrazová příloha). Autoři neopomínají zmínit i v praxi užitečná témata, jakými jsou očkování pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou, postižení srdce v rámci lupus neonatorum, infekce u pacientů se systémovými autoimunitními chorobami, či nefarmakologickou a podpůrnou terapii revmatických chorob v dětském věku. Úctu vyvolávající rozsah teoretických znalostí z oblasti fyziologie a patofyziologie kosti a chrupavky se odráží v závěrečné kapitole knihy nazvané Některé styčné problémy osteologie a revmatologie autorů S. Havelky a M. Bayera, zabývající se vývojem skeletu a osteoporózou v období růstu a navrhovaným profylaktickým přístupem ke kandidátům na osteoartrózu nosných kloubů v dětském věku. Ze všech výše uvedených důvodů mohu knihu doporučit nejen revmatologům a pediatrům, ale rovněž rehabilitačním lékařům a fyzioterapeutům, či ortopedům zabývajícím se revmatochirurgií. Užitečná však bude i pro lékaře ostatních oborů.

MUDr. Petr Němec

revmatologická ambulance II. interní kliniky

LF MU a FN u sv. Anny, Brno

e-mail: petr.nemec@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 13. 12. 2004


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2005 Číslo 2

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa