Pavel Ševčík, Jana Skřičková, Vladimír Šrámek et al. Záněty plic v intenzivní medicíně


Autoři: V. Kolek
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(2): 254
Kategorie: Z odborné literatury

Praha: Galén 2004. 189 stran. ISBN 80−7262−278−1.

Předkládaná monografie zaplnila významnou mezeru v naší odborné literatuře a vyčerpávajícím způsobem informuje o epidemiologii, etiologii, diagnostice i léčbě široké škály plicních zánětů, se kterými se v současné době setkávají lékaři v intenzivní medicíně. Multidisciplinární problematika je řešena všestranně na vysoké úrovni, což je dáno pečlivě vyváženým autorským složením. K sepsání se spojili přední anesteziologové, pneumologové, infekcionisté a mikrobiologové, kteří spolupracují na poli intenzivní medicíny. Široký záběr umožňuje klinicky i laboratorně zaměřeným lékařům vyhledat jakýkoliv konkrétní problém a aplikovat jeho doporučené optimální řešení na úrovni současné reálné medicíny. Knížka by měla být také přínosem i pro všechny lékaře interního a chirurgického zaměření, kteří na jednotkách intenzivní péče působí jako konziliáři.

Aktuálnost zpracovaného tématu je dána faktem, že nozokomiální pneumonie tvoří v intenzivní medicíně polovinu všech nozokomiálních infekcí. Jsou významnou příčinou mortality a jejich diagnostika i léčba se neustále vyvíjejí. Prohlubují se také informace o etiopatogenezi, v níž se uplatňuje mikroaspirace, kontaminace nemocničního prostředí, migrace světové populace, celkový stav konkrétního pacienta a řada dalších faktorů, z nichž některé lze ovlivnit přísným dodržováním bezpečnostních norem.

V monografii jsou informace o diagnostických možnostech z pohledu mikrobiologa i klinického lékaře. Je uvedena moderní taxonomie patogenů, ale také nové zobrazovací a jiné diagnostické metody, je zdůrazněn reálný přínos jednotlivých mikrobiologických testů s důrazem na cílené odběry z dolních dýchacích cest pomocí bronchoskopických postupů. Značná pozornost je věnována prognostickým faktorům, které se uplatňují mnohdy nezávisle na způsobu léčby. Široce je zpracována diferenciální diagnostika neinfekčních stavů a výskyt komplikací. Podrobně je diskutován především syndrom akutní dechové tísně (ARDS), a to z pohledu nejnovějších názorů na jeho příčiny a možnou léčbu. Najdeme zde informace o nejnovějších ventilačních režimech a jejich aplikaci nejen u ARDS, ale i u jiných kritických stavů.

Velice komplexně je pojata kapitola Léčba pneumonií, kde lze ocenit údaje o antibiotické taktice a strategii i u méně častých patogenů. Podstatný prostor je věnován také oxygenoterapii, ventilaci, udržování homeostázy, hemodynamice, výživě, podpoře imunity i fyzioterapii. Zajímavé jsou i samostatné kapitoly o prevenci zánětů a postižení plic u infekce HIV/AIDS modifikované těžkou imunokompromitací nemocných.

Největší přínos monografie lze vidět v prolínaní různých klinických aspektů s laboratorními postupy a reálná možnost aplikace získaných informací v každodenní praxi. Je také třeba vyzdvihnout didaktickou úroveň, která se opírá o řadu názorných schémat, tabulek a velké množství radiologické dokumentace. Monografie bude jistě jedním ze základních zdrojů informací pro studium intenzivního lékařství, v němž platí víc než kdekoliv jinde, že přesnější poznání plicních zánětů významně zvyšuje šanci na přežití velkého množství ohrožených pacientů.

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

TRN-klinika LF UP a FN Olomouc

e-mail: kolek@fnup.cz

Doručeno do redakce: 2. 12. 2004


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2005 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa