Viktor Chrobok, Jaromír Astl, Pavel Komínek et al. Tracheostomie a koniotomie, techniky, komplikace a ošetřovatelská péče


Autoři: P. Ševčík
Působiště autorů: LF MU a FN U sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(1): 130
Kategorie: Z odborné literatury

Praha: Maxdorf 2004. 170 stran. ISBN 80−7345−031−3.

Kniha vyšla v nakladatelství Maxdorf jako druhý svazek Edice intenzivní medicína. Kniha je vázána v tvrdých deskách, má 170 stran textu, je bohatě ilustrována obrázky, fotografiemi a grafy a doplněna přehlednými tabulkami.

Vedoucí autorského kolektivu doc. MUDr. Viktor Chrobok, Csc., Ph.D. pracuje na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Krajské nemocnice Pardubice, pedagogickou činnost vykonává na LF UK v Hradci Králové, VLA v Hradci Králové, na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Multidisciplinární tým je složen z 11 autorů a 14 spoluautorů.

Kniha sestává ze 14 kapitol dále členěných desetinným tříděním na řadu podkapitol. Patnáctý oddíl Shrnutí pro praxi obsahuje 22 nejpodstatnějších doporučení, na konci díla najdeme přehled doporučené literatury, doporučených webových stránek, použitých zkratek, seznam obrazové dokumentace, medailonky jednotlivých autorů a rejstřík. Kniha je zdařile doplněna výukovým CD s dvacetiminutovým videem s natočenými sekvencemi prováděných tracheostomií a koniotomií.

Po úvodní kapitole následuje kapitola terminologická, v níž jsou mj. vysvětleny pojmy tracheostomie a tracheotomie, koniopunkce a koniotomie. Třetí kapitola pojednává o historii tracheostomie, čtvrtá o anatomii a funkci hrtanu a o anatomii průdušnice. Pátá stať se věnuje dušnosti, jejím typům a stupňům. Nejrozsáhlejší a z hlediska praktického nejdůležitější je šestá kapitola nazvaná Indikace a technika provedení chirurgické tracheostomie. Je doprovázena didakticky zdařilými ilustracemi operačního postupu. Koniotomii z hlediska indikačního i z hlediska provedení je věnována kapitola sedmá, osmá kapitola shrnuje poznatky o tracheostomii u dětí, devátá kapitola popisuje punkční dilatační tracheostomii ze všech potřebných aspektů. Komplikacím tracheostomií je věnována kapitola desátá. Jedenáctá stať s názvem Pacient s tracheostomií: vybrané poznámky se věnuje vlivu tracheostomie na fyziologické funkce, hodnocení průchodnosti tracheostomické kanyly, zavádění a výměně kanyl, péči o nemocné v domácím prostředí, a také poučení pacienta. Podává rovněž přehled tracheostomických kanyl a pomůcek pro nemocné s tracheostomií.

Problematika aspektů kolem odstranění tracheostomické kanyly je rozebrána ve dvanácté kapitole. Velmi sympatická je rovněž kapitola třináctá pojednávající o ošetřovatelské péči o nemocného s tracheostomií. Ve čtrnácté kapitole autoři přinášejí údaje o vlastním souboru pacientů z několika pracovišť z let 1998 až 2002. Tento soubor čítá úctyhodných 2191 výkonů, které jsou komplexně zhodnoceny.

Kniha Tracheostomie a koniotomie je kvalitním příspěvkem do rozbíhající se Edice intenzivní medicína. Jedná se o nejucelenější pojednání na dané téma v našem písemnictví, s vysokou informační a didaktickou hodnotou.

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Anesteziologicko-resuscitační klinika

LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Doručeno do redakce: 17. 11. 2004


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo
Článek Úvodník

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2005 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa