Jiří Vítovec, Jindřich Špinar et al. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění


Autoři: M. Aschermann
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(1): 129
Kategorie: Z odborné literatury

Renomovaní brněnští autoři připravili se 13 spolupracovníky doplněné vydání monografie, která ve 14 kapitolách shrnuje informace o jednotlivých lécích, klinických studiích a léčebných postupech u kardiovaskulárních onemocnění.

Monografie je sepsána velmi přehledně, s důrazem na to, aby byly zachyceny poznatky i zcela nové, především z publikovaných randomizovaných studií, které zásadním způsobem ovlivnily léčbu u některých onemocnění. Za výhodné považuji strukturu kapitol (jednotlivé kapitoly: Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, Blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II, Betablokátory, Blokátory vápníkových kanálů, Alfablokátory a centrální antagonisté, Vazodilatační látky, Diuretika, Nitráty, Srdeční glykosidy, Inotropní látky a sympatomimetika, Antitrombotika, Antiarytmika, Hypolipidemika, Ostatní látky užívané v kardiologii a Poslední označená léčba kardiovaskulárních onemocnění), ve kterých jsou systematicky popsány mechanizmy účinků a základní charakteristiky jednotlivých látek. Následuje vždy oddíl věnovaný indikačním skupinám, možnostem kombinační léčby, nežádoucím účinkům a kontraindikacím. Na závěr každé skupiny léků je velmi vhodný souhrn přípravků, které jsou registrovány v České republice.

Knihu pro její přehlednost a aktuálnost využijí jistě lékaři v ambulantních praxích, vhodná je však jako zdroj souhrnu informací také pro práci lékařů u lůžka. Vzhledem k tomu, že kardiovaskulární onemocnění jsou bohužel stále na prvním místě v morbiditě a mortalitě, je studium monografie užitečné pro velký počet nemocných – jejich farmakoterapie může být moderní a přitom dobře přizpůsobená individuálním požadavkům. Autorům proto patří poděkování za pečlivou práci a kvalitní zpracování celého díla.

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC

II. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Doručeno do redakce: 11. 10. 2004


Štítky
Diabetológia Endokrinológia Interné lekárstvo
Článek Úvodník

Článok vyšiel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2005 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
nový kurz

Kurz originály vs. generika

Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Autori: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa