22 Úloha České myelomové skupiny (CMG) v koordinaci diagnostiky a léčby systémové AL amyloidózy v ČR


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,19, 2013, No. Supplementum, p. 52.
Kategorie: Diagnostika a léčba systémové AL amyloidózy

Amyloidózy patří mezi monoklonální gamapatie. V léčbě se používají léčebné postupy a léky podobné pro léčbu mnohočetného myelomu. Až na výjimky jsou tito nemocní léčení na specializovaných hematoonkologických pracovištích České republiky. V roce 2013 zahájila CMG edukační a informační program s cílem zlepšit diagnostiku amyloidóz v ČR. Cílem je rovněž zajištění moderní dostupné léčby pro nemocné s AL amyloidózou v ČR. K otevření jednání se zdravotními pojišťovnami budou užitečným dokumentem právě tato doporučení. Komplexní program doplňuje vytvoření národní databáze a zapojení České republiky do mezinárodního klinického výzkumu, jehož akcelerace je nezbytná pro zodpovězení řady důležitých otázek v léčebné strategii. Věříme, že cílů komplexního programu bude dosaženo podobně, jako se nám to podařilo v případě mnohočetného myelomu.

Přehled center léčících amyloidózy

 • Fakultní nemocnice Brno – Interní hematologická a onkologická klinika
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové – IV. interní hematologická klinika
 • Fakultní nemocnice Olomouc – III. interní klinika –  NRE, Centrum pro diagnostiku a léčbu monoklonálních gamapatií
 • Fakultní nemocnice Ostrava – Centrum pro diagnostiku a léčbu amyloidóz, Klinika hematoonkologie
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – Interní hematologická klinika
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – I. interní klinika – klinika hematologie
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Klinika nefrologie

Centrum vyšetřující hereditární amyloidózu

 • Fakultní nemocnice Ostrava – Klinika hematoonkologie/Spadia Lab a.s.
 • VFN v Praze a 1. LF UK – Ústav dědičných metabolických poruch

Aktivní studie pro pacienty s AL amyloidózou

 • Millenium C16011 – aktivní v ČR od 11/2013
  Klinická studie pro pacienty s relapsem AL amyloidózy s prvním perorálním inhibitorem proteasomu MLN 9708.
 • EMN03 - AC-004-EU – aktivní v ČR od 11/2013
  První akademická studie pro neléčené pacienty s AL amyloidózou v ČR. Srovnává v randomizované klinické studii fáze III léčebný režim melfalan - dexametazonem s bortezomibem (Velcade) nebo bez bortezomibu.

Štítky
Hematológia Interné lekárstvo Onkológia
Článek 1. Úvod
Článek Úvodník

Článok vyšiel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo Supplementum

2013 Číslo Supplementum
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa