Rituximab and dexamethasone vs dexamethasone monotherapy in newly diagnosed patients with primary immune thrombocytopenia


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,19, 2013, No. 3, p. 192.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Sif Gudbrandsdottir, Henrik Sverre Birgens, Henrik Frederiksen, et al.

Department of Hematology, Copenhagen University Hospital Roskilde, Roskilde, Denmark; Department of Infectious Diseases and Rheumatology, Institute for Inflammation Research, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark; Department of Hematology, Copenhagen University Hospital Herlev, Herlev, Denmark

Blood 14 March 2013. Vol. 121. No. 11, pp. 1976–1981

Autoři předkládají první výsledky zatím největšího souboru dospělých pacientů s nově diagnostikovanou primární imunitní trombocytopenií (ITP), kteří byli od začátku léčby randomizováni do dvou srovnatelných podskupin:

  • a) s léčbou dexametazonem samotným (DXM),
  • b) s léčbou kombinací dexametazon plus rituximab.(RTX+DXM).

Jedná se o otevřenou studii fáze 3 na celkovém počtu 133 pacientů z 9 hematologických oddělení v Dánsku od roku 2006 do roku 2011. Soubor je uzavřen a finální zpráva o výsledcích dlouhodobého sledování se očekává v r. 2015. Podmínky pro zařazení do studie, léčebná schémata v obou podskupinách, způsoby sledování a vyhodnocení rozdílů ve výsledcích jsou podrobně popsány. Primárním konečným cílem byla trvající parciální nebo kompletní odpověď po 6 měsíců trvajícím sledování. Sekundární konečné cíle zahrnovaly dobu do relapsu, dobu do záchranné léčby a počet splenektomií. Medián doby sledování byl 922 dní. Primární konečný cíl byl dosažen u 58 % pacientů v podskupině RTX+DXM proti 37 % pacientů v podskupine DXM. Doba do relapsu byla delší a též delší byla doba do záchranné léčby u podskupiny s RTX+DXM. Velmi důležitou částí je odstavec zachycující vedlejší nežádoucí účinky. Byla zjištěna zvýšená incidence vedlejších nežádoucích účinků v podskupině RTX+DXM. Všechny nežádoucí vedlejší účinky byly již dříve popsány u souboru informací k RTX a k DXM. Pozornost zasluhuje sledování hladin sérových Ig. Souborně uzavírá studie, že RTX+DXM dává lepší výsledky než monoterapie DXM. Autoři navrhují, aby RTX byl brán v úvahu časně v léčebné fázi nově diagnostikované ITP, včetně před splenektomií.

Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematológia Interné lekárstvo Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2013 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa