IKZF1 deletion is an independent predictor of outcome in pediatric acute lymphoblastic leukemia treated according to the ALL-BFM 2000 protocol


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,19, 2013, No. 3, p. 190.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Petra Dörge, Barbara Meissner, Martin Zimmermann, et al.

Department of Pediatrics, University Medical Centre Schleswig-Holstein, Kiel, Germany; Department of Pediatric Hematology and Oncology, Hannover Medical School, Germany; Division of Pediatric Oncology, University Children’s Hospital Zurich, Switzerland; et al.

Haematologica 1 March 2013, Vol. 98, No. 3, pp. 428–432

Autoři této práce vycházejí ze zkušenosti, že přibližně 20 % dětí s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) postihuje relaps a mohou mít prospěch ze zlepšené rizikové stratifikace a upravených léčebných strategií. V této souvislosti je v recentních studiích věnováno hodně pozornosti vlivu aberací genu IKZF1. Somatické aberace tohoto genu byly opakovaně pozorovány u prekurzorové leukemie z B-buněk (pB-ALL), nejčastěji u těch, které měly přestavbu BCR/ABL1 a měly sklon ke špatnému výsledu léčby. Aberace IKZF1 byly však také nalezeny ve spojení s přídatnými genetickými aberacemi, které jsou často pozorovány u dětí s ALL. Autoři této studie se zaměřili na zjištění prognostické úlohy IKZF1 delecí u velkého souboru 694 pediatrických ALL pacientů léčených jednotně podle protokolu ALL-BFM 2000. Průkaz mutací provedli analýzou MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification). Způsob provedení a statistická analýza jsou podrobně doloženy. Delece IKZFl byla odhalena u 84 pacientů z celkového počtu 694 vzorků (12 %). 29 těchto delecí krylo celý gen (35 %), zatímco u 55 (65 %) byly delece fokální. Získaná data srovnání celkového přežití bez selhání (EFS) a pětiletého přežití (OS) umožnila závěr, že pa-cienti s delecemi IKZF1 měli nižší pětileté EFS ve srovnání s těmi, kteří tyto delece neměli, a to hlavně z důvodu vyšší kumulativní incidence relapsů. I když IKZF1 delece byly signifikantně spojeny s přestavbou P2RY8-CRLF2 , byla delece IKZF1 nezávislým prognostickým faktorem predikce celkového výsledku léčby a silným kandidátem pro zařazení do budoucích stratifikovaných strategií ALL-BFM protokolů.

Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematológia Interné lekárstvo Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 3

2013 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa