XXIII. Ostravské dny forenzních věd s mezinárodní účastí


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 61, 2016, No. 1, p. 12
Kategorie: Zprávy ze sjezdů

Ve dnech 7. – 9. října 2015 proběhly v Ostravici XXIII. Ostravské dny forenzních věd s mezinárodní účastí, které pořádá každoročně Ústav soudního lékařství FN Ostrava. Akce se zúčastnilo 147 odborníků z řad soudních lékařů, toxikologů, psychiatrů, policistů, soudců a státních zástupců, z toho 12 ze Slovenské republiky.

Večer 7. října zasedal výbor České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS J. E. Purkyně, kterého se zúčastnil i předseda Slovenské súdnolekárské spoločnosti MUDr. Bc. Boris Ťažký. Během dvou dnů zaznělo celkem 30 odborných sdělení a byly vystaveny dva postery. První přednáškový blok byl věnován čtyřem vyžádaným přednáškám na aktuální téma násilné trestné činnosti duševně nemocných. Ostatní příspěvky se věnovaly různým oblastem soudního lékařství a soudní toxikologie, zejména kazuistikám, zazněly však i úvahy nad budoucností našeho oboru i úvahy de lege ferenda. Jak už to bývá, kvalita přednášek byla různá, od těch vynikajících a přínosných až po ty, které zaznít vůbec nemusely. Těch posledně jmenovaných bylo naštěstí minimum. Vzhledem k množství přednášek vše mimo prvního bloku probíhalo v rytmu kvapíku, i když mnohá sdělení by si zasluhovala spíše důstojný slowfox. A ani diskuse vzhledem k časovému presu a ukázněnosti auditoria nebyla tak bohatá, jako obvykle. To však nelze klást za vinu pořadatelům, kteří chtěli vyhovět všem zájemcům o přednesení svého příspěvku a nikoho nevyřadili. Posoudit přednášku předem jen na základě souhrnu je velmi obtížné.

Jako vždy se konference vydařila i po společenské stránce. První večer probíhal ve znamení „prvorepublikového rozjímání“ v kostýmech. Po skončení programu prvního dne většina účastníků využila příznivého počasí k výletu do krásné okolní přírody i návštěvě wellness centra hotelu Sepetná. Druhý večer byli již mnozí unavení, a tak nemohli plně využít nabídky jídla, pití, tance a zábavy.

Ostravské dny forenzních věd se opět vydařily. Staly se neodmyslitelnou součástí života naší odborné společnosti. Náš dík patří pořadatelům v čele s přednostou ústavu MUDr. Igorem Dvořáčkem, Ph.D. a duší celé akce MUDr. Margitou Smatanovou, Ph.D., kteří s přehledem vyřešili všechny nástrahy, které jsme jim připravili požadavky na změny programu, nekompatibilitou našich počítačových souborů apod. Už teď se těšíme na XXIV. Ostravské dny forenzních věd.

Autorům nejzajímavějších prací byla učiněna nabídka, aby své přednášky ve formě rozšířených abstrakt nebo krátkých sdělení zpracovali k publikaci v našem časopise.

František Vorel


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa