20. mezioborová česko-slovenská toxikologická konference TOXCON 2015


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 61, 2016, No. 1, p. 11
Kategorie: Zprávy ze sjezdů

Ve dnech 27. – 29. 5. 2015 proběhla v pěkném prostředí hotelu Myslivna v Brně, pod záštitou rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno prof. MVDr. Ing. Pavla Suchého, CSc., jubilejní 20. Mezioborová česko- -slovenská toxikologická konference TOXCON 2015 pořádaná Toxikologickou sekcí České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno. Nejen s ohledem na dobré vztahy plynoucí z dlouhodobé úspěšné spolupráce Ústavu soudního lékařství Brno a Ústavu humánní farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty VFU Brno, který tuto akci zajištoval organizačně, využilo naše pracoviště nabídnuté příležitosti a v rámci přednáškové části se prezentovalo zajímavou kazuistikou „Unusual way of suicide by carbon monoxide“ autorů: J. Pivnička, M. Zelený, M. Šindler, P. Kukleta, z oblasti forenzní toxikologie, čímž přispělo k interdisciplinaritě této odborné akce.


Foto: Bc. P. Chmelař (tiskový mluvčí VFU Brno)

Po slavnostním zahájení konference, kterého se zhostil předseda sekce doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., bylo možné si i za aktivního přispění prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jaroslava Květiny, DrSc., nestora české farmakologie a toxikologie, vyslechnout v rámci dvoudenní hlavní přednáškové části celkem 24 ústních sdělení, dalších 5 přednášek zaznělo v rámci Sekce mladých toxikologů určené pro postgraduální studenty a postdoky. Posterová část konference pak čítala 75 sdělení. Prezentovaná témata byla ze všech možných oblastí toxikologie, s převahou toxikologie experimentální a klinické, nicméně auditorium složené především z odborníků s tímto odborným zaměřením zaujaly i příspěvky z okrajovějších oblastí, jako např. toxikologie environmentální či forenzní. Všichni prezentující se postarali o vysokou odbornou úroveň konference, organizační výbor pak o hladký průběh a příjemnou atmosféru panující po celou dobu konference, včetně společenského večera.

Mgr. Jan Pivnička, ÚSL Brno


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa