Analýza krevních stříkanců: Fyzika v soudním lékařství Bloodstain pattern analysis: Physics meets forensic medicine


Autoři: Jaromír Šrámek
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 61, 2016, No. 1, p. 9
Kategorie: Dopis redakci

Vážená redakce,

se zájmem jsem si přečetl práci Makovický a kol. (1), k jejímu obsahu mám několik připomínek. Proces formování a dopadu kapky je i v případě newtonovských tekutin komplikovaný proces, který se v závislosti na parametrech může chovat kvalitativně odlišným způsobem (2,3). Krev je nenewtonovská kapalina (4), čímž se již tak složitý fyzikální systém letící kapky dále komplikuje. Z toho důvodu je třeba brát v potaz, že již stanovení úhlu pomocí „sinového zákona“ je spíše přibližnou technikou (5). Aby byla analýza věrohodná, je třeba vybírat vhodné stříkance (6). Dráha letu krevní kapky je balistická křivka, modelování parabolou i přímkou je zatíženo chybou (7). Ke snížení poměrně významné nejistoty odhadu místa původu při odhadu z jednoho stříkance se používá statistická analýza více krevních stříkanců (8).

Makovický a kol. modelují dráhu letu krevního stříkance parabolou, k jejímuž určení je třeba znát tři parametry. Místo dopadu a odhad sklonu dopadu jsou jen dva parametry. Chybějící parametr je ukryt v odvození modelu parabolické trajektorie: Makovický a kol. implicitně předpokládají, že krevní kapka opouští tělo vždy ve vodorovném směru. Vnesením tohoto nerealistického předpokladu se fyzikálně věrnější model trajektorie krevní kapky stává snadno identifikovatelný, ale výsledky získané pomocí tohoto modelu mohou být značně zavádějící.

Za další problematickou stránku práce Makovický a kol. pokládám absenci statistické analýzy ve dvojím smyslu. Odhad chybějícího parametru střídavě pomocí sinu respektive tangentu dopadového úhlu je vlastně identická metoda, liší se jen propagací chyb při výpočtu a při zaokrouhlování. Postrádám tedy analýzu závislosti propagované nejistoty měření na dopadovém úhlu, ze které by vyplynulo, kdy je který přístup vhodnější. Druhým problémem je to, že autoři předkládají výsledky ve formě nezpracovaných tabulek z velmi malého počtu analyzovaných krevních stříkanců, čímž nepotlačují vliv poruch na formování krevního stříkance.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Jaromír Šrámek

Patologie, nemocnice Jablonec nad Nisou

Nemocniční 15,

466 01 Jablonec nad Nisou

tel.: +420 483 345 821

fax: +420 483 345 822

e-mail: jaromir.sramek@nemjbc.cz


Zdroje

1. Makovický P, Matlach R, Pokorná O, Mošna F, Makovický P. Analýza krevních stříkanců na příkladech z praxe: Jsou výpočty po aplikaci parabolické trajektorie využitelné? Soud Lek 2015; 60(4): 57-66.

2. Yarin AL. Drop impact dynamics: Splashing, spreading, receding, bouncing... Annu Rev Fluid Mech 2006; 38: 159-192.

3. Guido S. Shear-induced droplet deformation: Effects of confined geometry and viscoelasticity. Curr Opin Colloid Interface Sci 2011; 16(1): 61-70.

4. Merrill EW. Rheology of blood. Physiol Rev 1969; 49(4): 863-888.

5. Adam CD. Fundamental studies of bloodstain formation and characteristics. Forensic Sci Intern 2012; 219(1-3): 76-87.

6. de Bruin KG, Stoel RD, Limborgh JCM. Improving the point of origin determination in bloodstain pattern analysis. J Forensic Sci 2011; 56(6): 1476-1482.

7. Attinger D, Moore C, Donaldson A, Jafari A, Stone HA. Fluid dynamics topics in bloodstain pattern analysis: Comparative review and research opportunities. Forensic Sci Intern 2013; 231(1-3): 375-396.

8. Camana F. Determining the area of convergence in bloodstain pattern analysis: A probabilistic approach. Forensic Sci Intern 2013; 231(1-3): 131-136.

Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa