7. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 61, 2016, No. 1, p. 11
Kategorie: Zprávy ze sjezdů

Ve dnech 3. – 4.září 2015 se uskutečnil v Mikulově již sedmý ročník Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství. Tradičním pořadatelem akce byla Klinika úrazové chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno spolu s Ústavem soudního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Záštitu nad kongresem převzal děkan LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. a ředitel Fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus, MBA. Odborné garance se ujala Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a Společnost soudního lékařství a toxikologie ČLS JEP. Místem konání zůstalo kongresové centrum mikulovského hotelu Galant, který kromě ubytování a oficiálního programu nabídl hostům i pestrou ochutnávku pálavských vín.


Zvolené hlavní téma letošního ročníku bylo stejné jako v minulých letech, tj. „Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“. Odborný program organizátoři rozdělili do šesti bloků s podtitulem Soudní lékařství, Přednemocniční a urgentní péče, Přednemocniční péče při mimořádných událostech, Traumatologie I, II a Varia. Během dvou kongresových dní zaznělo přes 50 ústních sdělení. Řada přednášek vyvolala velkou diskuzi, zejména téma odškodňování bolesti a zemětřesení v Nepálu, nenechalo účastníky chladnými. Jako obvykle bylo možné celý ročník sledovat online na portálu www.akutne.cz.

Čtvrteční společenský večer proběhl dle tradice na místním zámku, který mohl tento rok nabídnout i nově otevřené zámecké zahrady s krásnou vyhlídkou na mikulovská panoramata a širší okolí.

Kongres je pojímán jako vědecká mezioborová akce a jeho cílem je přinést účastníkům větší přehled a orientaci v multioborové spolupráci, což se již sedmým rokem úspěšně daří. Na závěr nezbývá než pozvat zájemce na příští ročník, který proběhne opět na stejném místě začátkem září 2016.

MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa