Zemřel profesor Bohumil Potrusil


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 9, s. 485.
Kategorie: Nekrolog

Dne 17. 8. 2012 se rozloučili moravští chirurgové i široká veřejnost s panem profesorem MUDr. Bohumilem Potrusilem, CSc.

Prof. Potrusil se narodil 25. 3. 1928 ve Stráži nad Myjavou a svému rodnému Slovácku a Moravě zůstal celoživotně věrný. Mládí neměl lehké. V 16 letech byl totálně nasazen v Rakousku a v roce 1945 mu zahynula při bombardování Hodonína maminka.

V roce 1950 nastoupil na lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a promoval v roce 1955. Se základy vysněné chirurgie se seznámil na chirurgickém oddělení v Hodoníně, odkud záhy přešel na brněnskou II. chirurgickou kliniku, tehdy vedenou znamenitým profesorem Janem Navrátilem. Pod jeho vedením získával v roce 1960 vědecký titul CSc. obhajobou práce z oboru kardiochirurgie.

K zásadnímu přelomu v odborné, vědecké i pedagogické dráze prof. Potrusila došlo jeho přechodem na I. chirurgickou kliniku LF MU. Na tomto pracovišti získal v roce 1969 venia docenti obhajobou habilitační práce, ve které vypracoval originální odlehčenou anastomózu jícnu.

I. chirurgickou kliniku LF MU vedl od roku 1974 do 31. 1. 1991, v období 1978–1984 současně vedl kardiochirurgické pracoviště ve FN u sv. Anny v Brně. Odchod z vedoucí funkce nic nezměnil na vztahu prof. Potrusila k „jeho“ klinice, jejíž činnost stále sledoval. Po celou svoji aktivní dráhu zaníceně vyučoval chirurgii v plném rozsahu až do ukončení činnosti v roce 1998.

Osobnost profesora Potrusila se vyznačovala nezkrotným temperamentem, který vnutil všem pracovníkům tohoto pracoviště nebývalou intenzitu a tempo, ve kterém stačil habilitovat Danuši Táborskou, Vladimíra Klimeckého, Miloše Růžičku, Jindřicha Vomelu, Jitku Varmužovou, Františka Rovného, Jaroslava Michka, Pavla Němce a Romana Schroedera.

Jedenáct pracovníků vychovaných prof. Potrusilem se stalo přednosty progresivních pracovišť. V rámci vědecké výchovy dovedl k získání titulu CSc. 15 pracovníků, z toho dva cizince. Za svého vedení I. chirurgické kliniky LF MU v Brně obohatil její činnost o kardiochirurgii včetně rozsáhlé experimentální praxe, transplantace ledvin, a dosáhl rozmachu chirurgie hrudní.

Profesor Potrusil patřil k osobnostem, kterým je vlastní odbornost doslova těsná. Byl výtečným nářaďovým gymnastou, cvičitelem turistiky, šachistou – roce 1946 se v simultánní hře utkal s mistrem světa Aljechinem. Byl též skvělým ornitologem. Z nesčetných odborných aktivit není možno opomenout ani členství v komisích pro obhajoby vědeckých hodností v Brně, Olomouci a Bratislavě. Tyto fakulty též odměnily prof. Potrusila vesměs zlatými pamětními medailemi. Výsledky své vědecké a výzkumné práce prezentoval ve 103 publikacích (též v písemnictví německém, italském, ruském, anglickém a francouzském).

Profesor Potrusil vtiskl klinice dokonalou organizaci činnosti a týmový způsob práce. Ojedinělým byl instinkt pro angažování pracovníků, neboť s ohromující jistotou dokázal rozpoznat schopnosti a perspektivu každého uchazeče o působení na I. chirurgické klinice. Celoživotně dodržovaným mušketýrským principem „jeden za všechny a všichni za jednoho“ dokázal semknout pracovníky kliniky v jednolitý tým, který i když ne ve všem s šéfem souhlasil, vrcholně jej respektoval a cítil potřebnou ochranu v tehdejším složitém období. V posledním několikaletém období byl profesor Potrusil stižen krutou kaskádou onemocnění, kterým svojí příslovečnou zarputilostí a vůlí odolával, odolat však nemohl ztrátě své vzácné manželky.

Do posledních dnů se zajímal o činnost své milované kliniky, která je profesoru Potrusilovi za vše, co jí dal, neskonale vděčná. 

Prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.

Poznaňská 2

616 00 Brno

e-mail: jan.wechsler@fnusa.cz


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2012 Číslo 9
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa