Pozdní hematogenní infekce kloubních náhrad a její prevence v chirurgických oborech


Pozdní hematogenní infekce kloubních náhrad a její prevence v chirurgických oborech

Úvod:
Pozdní hematogenní infekce kloubní náhrady je závažnou komplikací. Cílem práce je zhodnocení souboru nemocných s pozdní hematogenní infekcí aloplastiky a návrh preventivních opatření.

Metody:
V rámci retrospektivní studie byli analyzováni nemocní léčení na I. ortopedické klinice 1. LF UK a FN Motol v letech 1991–2004 pro infekční komplikaci kloubní náhrady. Do studie bylo zahrnuto celkem 229 nemocných. Jednalo se o 149 žen a 80 mužů. U 123 osob byla léčena infekce náhrady kyčelního kloubu, u 102 pacientů endoprotéza kolenního kloubu, ve dvou případech se jednalo o infekci náhrady ramenního kloubu a u posledních dvou nemocných šlo o infekt aloplastiky lokte.

Výsledky:
Uroinfekce nebo jiný výkon na urogenitálním traktu byl zaznamenán u 37 nemocných (16,2 %). Zánět horních cest dýchacích předcházející hluboké infekci kloubní náhrady byl zaznamenán u 30 nemocných (13,1 %). Stomatologický výkon nebo onemocnění v dutině ústní bylo prokázáno u 11 osob (4,8 %). Chirurgický výkon s pravděpodobnou bakteriemií byl dokumentován v anamnéze u 6 osob (2,6 %).

Závěr:
Pozdní hematogenní infekce kloubní náhrady je závažnou komplikací s bezprostředními dopady medicínskými i ekonomickými. Příčinou infekce může být celá řada onemocnění i lékařských výkonů spojených s výskytem bakteriemie. Je-li u nemocného riziko vzniku infekce kloubní náhrady vysoké (stavy imunosuprese, „čerstvá“ implantace endoprotézy v posledních dvou letech), má být za všech situací s rizikem vzniku bakteriemie podávána antibiotická profylaxe.

Klíčová slova:
náhrada kyčelního kloubu – náhrada kolenního kloubu – komplikace – hematogenní infekce – antibiotika – profylaxe


Late Hematogenic Infection of Joint Replacements and Its Prevention in Surgery

Introduction:
Late hematogenic infections of joint replacements represent a serious complication. The aim of the study is to assess a patient group with late hematgenic infections of allografts and to propose preventive measures.

Methods:
The restrospective study included patients treated for infectious complications of their joint implants in the 1st Orthopaedic Clinic of the 1st LF UK and FN Motol during the 1991–2004 period. The study included 229 patients in total, of which 149 subjects were females and 80 were males. In 123 subjects their hip joint implant infection was managed, in 102 subjects the knee joint endoprosthesis infection and in two subjects the shoulder joint prosthesis infection was managed. The last two subjects sufferred from infections of their elbow joint alloplasty.

Results:
Urinary infection or other procedures of urogenital tract were recorded in 37 patients (16.2%). Upper respiratory tract infections preceding deep joint implant infections were reported in 30 subjects (13.1%). Stomatological procedures or oral cavity disorders was diagnosed in 1 subjects (4.8%). Surgical proceudres with suspected bacteriemia was recorded in 6 subjects (2.6%).

Conclusion:
Late hematological infections of bone replacements are serious complications with imminent medical and economical consequences. The infection may be caused by a variety of conditions and medical procedures connected to bacteriemia. Provided the risk of the joint implant infection is high (immunocompromised patients, „recent“ endoprosthesis implantation within the last two years), prophylactic antibiotic medication is strongly recommended in all conditions with increased risk of bacteriemia.

Key words:
hip joint replacement – knee joint replacement – complications – hematogenic infection – antibiotics – prophylaxis


Autoři: D. Jahoda 1;  J. Šimša 2;  O. Nyč 3;  D. Pokorný 1;  I. Landor 1;  N. Tawa 1;  A. Sosna 1
Působiště autorů: I. ortopedická klinika l. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta: prof. MUDr. A. Sosna, DrSc. 1;  I. chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta: prof. MUDr. J. Hoch, CSc. 2;  Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta: MUDr. O. Nyč 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 11, s. 581-585.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Úvod:
Pozdní hematogenní infekce kloubní náhrady je závažnou komplikací. Cílem práce je zhodnocení souboru nemocných s pozdní hematogenní infekcí aloplastiky a návrh preventivních opatření.

Metody:
V rámci retrospektivní studie byli analyzováni nemocní léčení na I. ortopedické klinice 1. LF UK a FN Motol v letech 1991–2004 pro infekční komplikaci kloubní náhrady. Do studie bylo zahrnuto celkem 229 nemocných. Jednalo se o 149 žen a 80 mužů. U 123 osob byla léčena infekce náhrady kyčelního kloubu, u 102 pacientů endoprotéza kolenního kloubu, ve dvou případech se jednalo o infekci náhrady ramenního kloubu a u posledních dvou nemocných šlo o infekt aloplastiky lokte.

Výsledky:
Uroinfekce nebo jiný výkon na urogenitálním traktu byl zaznamenán u 37 nemocných (16,2 %). Zánět horních cest dýchacích předcházející hluboké infekci kloubní náhrady byl zaznamenán u 30 nemocných (13,1 %). Stomatologický výkon nebo onemocnění v dutině ústní bylo prokázáno u 11 osob (4,8 %). Chirurgický výkon s pravděpodobnou bakteriemií byl dokumentován v anamnéze u 6 osob (2,6 %).

Závěr:
Pozdní hematogenní infekce kloubní náhrady je závažnou komplikací s bezprostředními dopady medicínskými i ekonomickými. Příčinou infekce může být celá řada onemocnění i lékařských výkonů spojených s výskytem bakteriemie. Je-li u nemocného riziko vzniku infekce kloubní náhrady vysoké (stavy imunosuprese, „čerstvá“ implantace endoprotézy v posledních dvou letech), má být za všech situací s rizikem vzniku bakteriemie podávána antibiotická profylaxe.

Klíčová slova:
náhrada kyčelního kloubu – náhrada kolenního kloubu – komplikace – hematogenní infekce – antibiotika – profylaxe


Štítky
Chirurgia všeobecná Ortopédia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2006 Číslo 11

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa