Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(11): 675
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

V říjnu 2008 se uskutečnilo v Lékařském domě setkání s řešiteli ČLS JEP na projektu pro MPSV— odbor posudkového lékařství „Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností“

Cíl projektu, tj. zpracování odborných lékařských podkladů pro hodnocení důsledků zdravotního postižení na pracovní schopnost a invaliditu ve vztahu k pěti nejčastějším příčinám invalidity byl naplněn.

Vyhotovené kapitoly – postižení oběhového systému, onkologická, poruchy duševní a poruchy chování, postižení pohybového systému a postižení neurologická – se věnují problematice jak z hlediska klinického obrazu, diagnostických kritérií, průběhu a léčby a vymezují obecné posudkové zásady pro posuzování jednotlivých druhů zdravotních postižení.

Za důležitý aspekt se považuje hodnocení z pohledu dopadu postižení na kvalitu života, schopnost vykonávat běžné aktivity a schopnost pracovat. Do řešení se promítly i principy Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, což je bráno za zvlášť důležité. Výstupy z řešení jsou plně kompatibilní s pokroky lékařské vědy v ČR i mezinárodními názory odborné lékařské veřejnosti.

Smysluplnost práce na projektu tkví v odborném posouzení zdravotního stavu, tj. funkční schopnosti a disability. Odborná hlediska, zpracovaná zkušenými odborníky na aktuální úrovni vědeckých poznatků a technických možností, nepochybně přispějí k objektivizaci funkčních poruch, což vede k co nejefektnějšímu zdravotnímu, sociálnímu, ekonomickému i etickému posouzení a zhodnocení stavu nemocného posudkovým lékařem, ale také k ochraně nemocného před nedoceněním disability, tedy k prevenci případného dalšího zdravotního poškození.

Výsledky projektu byly po schválení vedením MPSV prezentovány řešiteli z České lékařské společnosti J. E. Purkyně na odborném semináři v Lékařském domě.

V úvodu vystoupili Mgr. Jiří Král (vrchní ředitel Sekce pro oblast sociální a rodinné politiky MPSV) a prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (hlavní řešitel projektu MPSV a předseda ČLS JEP). Vyjádřili přesvědčení o vysoké účelnosti projektu, neboť i posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti musí korespondovat s dynamickým vývojem medicínských poznatků.

O výsledcích řešení jednotlivých kapitol zúčastněné informovali:

  • Kapitola II – Novotvary – prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.,
  • Kapitola V – Poruchy duševní a poruchy chování – prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.,
  • Kapitola VI – Nemoci nervové soustavy – doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.,
  • Kapitola IX. – Nemoci oběhové soustavy – prof. MUDr. Richard Češka, CSc.,
  • Kapitoly XIII – Nemoci svalové a kosterní soustavy – prim. MUDr. Hana Jarošová.

Projekt (který nadále pokračuje formou veřejné zakázky řešením zbývajících kapitol MKN 10, a výsledky budou rovněž veřejně prezentovány), obsahuje vysoce odborné lékařské podklady pro zpracování prováděcího právního předpisu k novele zákona o důchodovém pojištění a stane se zároveň odborným podkladem pro činnost lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení na úseku posuzování zdravotního stavu pro účely důchodového pojištění.

Zpracování podkladů pro legislativní řešení formou výzkumu renomovaným řešitelem, sdružujícím všechny odborné lékařské společnosti v ČR, je předpokladem toho, že následné legislativní řešení bude mít potřebnou společenskou podporu.

O možnost prezentace výsledků projektu  na jaře roku 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu požádal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas předsedu Výboru pro sociální politiku PSP ČR Ing. Zdeňka Škromacha, neboť si oba uvědomují závažnost dopadů pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti.

Bc. MUDr. Libuše Čeledová Ph.D.


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2008 Číslo 11

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa