Nežádoucí účinky antipsychotik – nová rizika a jak je rozpoznat


Nežádoucí účinky antipsychotik – nová rizika a jak je rozpoznat

Z klinického hlediska je třeba u nemocných léčených antipsychotiky monitorovat metabolické, kardiovaskulární, neurologické a endokrinní poruchy. Účinné a přitom úsporné monitorování pacientů stejně jako diferenciální indikace vyžadují spolupráci psychiatra s praktickými lékaři, diabetology a kardiology. Pravidelné sledování tělesného zdraví nemocných se schizofrenií s velkou pravděpodobností zlepšuje snášenlivost antipsychotické medikace, spolupráci pacientů a snižuje jejich morbiditu a mortalitu. Zejména praktičtí lékaři mohou při sledování bezpečnosti a léčbě tělesných komorbidit hrát významnou roli.

Klíčová slova:
schizofrenie, praktický lékař, antipsychotika, nežádoucí účinky, dlouhodobé sledování.


Adverse effects of antipsychotic drugs: new risks and how to identify them

There is a clinical need to monitor antipsychotic-treated patients for metabolic, cardiovascular, neurological and endocrine disturbances and to maintain collaboration with primary care physicians, diabetologists, and cardiologists to facilitate appropriate medical care for these patients. The monitoring of physical health of patients with schizophrenia increases safety and tolerability of antipsychotics treatment and decreasesmorbidity and mortality. Particularly general practitioners play an important part in monitoring of adverse events and treatment of physical comorbidities.

Key words:
schizophrenia, primary care physician, antipsychotics, side effects, long-term monitoring.


Autoři: J. Masopust
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové ;  Přednosta: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(6): 368-373
Kategorie: Terapie

Souhrn

Z klinického hlediska je třeba u nemocných léčených antipsychotiky monitorovat metabolické, kardiovaskulární, neurologické a endokrinní poruchy. Účinné a přitom úsporné monitorování pacientů stejně jako diferenciální indikace vyžadují spolupráci psychiatra s praktickými lékaři, diabetology a kardiology. Pravidelné sledování tělesného zdraví nemocných se schizofrenií s velkou pravděpodobností zlepšuje snášenlivost antipsychotické medikace, spolupráci pacientů a snižuje jejich morbiditu a mortalitu. Zejména praktičtí lékaři mohou při sledování bezpečnosti a léčbě tělesných komorbidit hrát významnou roli.

Klíčová slova:
schizofrenie, praktický lékař, antipsychotika, nežádoucí účinky, dlouhodobé sledování.


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2007 Číslo 6

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa