Nové přístupy k chlopenním vadám srdce v experimentální a klinické kardiologii


Nové přístupy k chlopenním vadám srdce v experimentální a klinické kardiologii

V současné době vzrůstá snaha ovlivňovat chlopenní vady katetrizační cestou:
je zřetelný nárůst různých technik v experimentu na zvířeti, ale je rovněž evidentní, že některé metody již pronikly i do klinického použití. V tomto sdělení je proveden přehled o různých možnostech řešení daného problému a rovněž i některá morfologická pozorování. Zatím je příliš brzy na to, aby se mohly zhodnotit různé metody zamýšlené jako trvalé řešení různých chlopenních vad srdce. Je to dáno tím, že zatím je realizováno relativně málo výkonů a především tím, že není známá trvanlivost provedených výkonů. Navíc úroveň dnešní kardiochirurgie je velmi vysoká. V protikladu tomu všek lze poměrně snadno akceptovat myšlenku na dočasné katetrizační řešení vad, které jsou v daném okamžiku neschůdné k chirurgickému řešení, nebo kde je případná operace spojena s neúměrně vysokým rizikem.

Klíčová slova:
experimentální metody, chlopenní vady srdce, nechirurgické přístupy


New approaches to heart valve diseases in experimental and clinical cardiology

There has been a clear increase in the number of techniques in animal experiments dealing with various approaches to nonsurgical modification of heart valve diseases. It is also evident that some of the methods have already been put to use in clinical practice. This paper presents an overview of various options of the handling this issue and provides some morphological observations. It seems it is still too early to evaluate the different methods intended for a permanent solution to various cardiac valve defects. This is because relatively few procedures have been performed to date and, more importantly, nothing is known about the durability of the procedures. In addition, the standard of current cardiac surgery is very high. Still, it is quite easy to accept the idea for temporary catheter-based treatment of types of diseases currently not eligible for surgery, or in cases where surgery would be associated with unacceptably high risk.

Key words:
experimental methods, heart valve diseases, nonsurgical techniques


Autoři: J. Šochman 1;  J. H. Peregrin 2
Působiště autorů: Klinika kardiologie IKEM Přednosta: prof. MUDr. J. Kautzner, CSc. 1;  Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie Přednosta: doc. MUDr. J. H. Peregrin, CSc. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Ředitel: MUDr. Štefan Vítko, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(11): 635-642
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

V současné době vzrůstá snaha ovlivňovat chlopenní vady katetrizační cestou:
je zřetelný nárůst různých technik v experimentu na zvířeti, ale je rovněž evidentní, že některé metody již pronikly i do klinického použití. V tomto sdělení je proveden přehled o různých možnostech řešení daného problému a rovněž i některá morfologická pozorování. Zatím je příliš brzy na to, aby se mohly zhodnotit různé metody zamýšlené jako trvalé řešení různých chlopenních vad srdce. Je to dáno tím, že zatím je realizováno relativně málo výkonů a především tím, že není známá trvanlivost provedených výkonů. Navíc úroveň dnešní kardiochirurgie je velmi vysoká. V protikladu tomu všek lze poměrně snadno akceptovat myšlenku na dočasné katetrizační řešení vad, které jsou v daném okamžiku neschůdné k chirurgickému řešení, nebo kde je případná operace spojena s neúměrně vysokým rizikem.

Klíčová slova:
experimentální metody, chlopenní vady srdce, nechirurgické přístupy


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2006 Číslo 11

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa