Akutní biliární pankreatitida -endoskopická terapie ano nebo ne?


Akutní biliární pankreatitida -endoskopická terapie ano nebo ne?

Biliárně indukovaná pankreatitida tvoří 30 % - 60 % všech případů akutní pankreatitidy. V posledních10 letech byla provedena řada randomizovaných studií, které hodnotily úlohu akutní endoskopickéretrográdní cholangiopankreatografie a papilosfinkterotomie v terapii biliárněindukované pankreatitidy. Z analýzy jednotlivých prací vyplývá, že urgentní endoskopický výkonje jednoznačně indikován u pacientů s těžkou formou akutní biliárně indukované pankreatitidy,dále u pacientů, kde zároveň probíhá akutní cholangoitida či je přítomen obstrukční ikterus.Autor se domnívá, že při podrobné analýze výsledků lze doporučit urgentní endoskopickou retrográdnícholangiopankreatografii i u pacientů s lehkou formou onemocnění za předpokladu, ževýkon bude proveden do 12 hodin od přijetí do nemocnice a dále, že výkon bude proveden zkušenýmendoskopistou.

Klíčová slova:
Biliárně indukovaná pankreatitida - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie- Papilosfinkterotomie


Acute Biliary Pancreatitis - Endoscopic Therapy Yes or No?

Biliary pancreatitis accounts for 30 - 60 % of all cases of acute pancreatitis. During the last tenyears a number of randomized trials was implemented which evaluated the role of acute endoscopicretrograde cholangiopancreatography and papillosphincterotomy in the treatment of biliarypancreatitis. From analysis of different trials ensues that an urgent endoscopic operation isindicated unequivocally in patients with the acute form of biliary pancreatitis, furthermore inpatients with concurrent cholangoitis or the presence of obstructive jaundice. The author assumesthat, based on detailed analysis of the results, urgent endoscopic retrograde cholangiopancreatographycan be recommended also in patients with the mild form of the disease provided theoperation will be made within 12 hours after admission to hospital and that the operation will beimplemented by an experienced endoscopist.

Key words:
Biliary pancreatitis - Endoscopic retrograde cholangiopancreatography - Papillosphincterotomy


Autoři: Z. Seidl
Působiště autorů: Interní klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (4): 847-850
Kategorie: Články

Souhrn

Biliárně indukovaná pankreatitida tvoří 30 % - 60 % všech případů akutní pankreatitidy. V posledních10 letech byla provedena řada randomizovaných studií, které hodnotily úlohu akutní endoskopickéretrográdní cholangiopankreatografie a papilosfinkterotomie v terapii biliárněindukované pankreatitidy. Z analýzy jednotlivých prací vyplývá, že urgentní endoskopický výkonje jednoznačně indikován u pacientů s těžkou formou akutní biliárně indukované pankreatitidy,dále u pacientů, kde zároveň probíhá akutní cholangoitida či je přítomen obstrukční ikterus.Autor se domnívá, že při podrobné analýze výsledků lze doporučit urgentní endoskopickou retrográdnícholangiopankreatografii i u pacientů s lehkou formou onemocnění za předpokladu, ževýkon bude proveden do 12 hodin od přijetí do nemocnice a dále, že výkon bude proveden zkušenýmendoskopistou.

Klíčová slova:
Biliárně indukovaná pankreatitida - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie- Papilosfinkterotomie

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

nový kurz
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Autori: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autori: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autori: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa