Organizace pracovního lékařství a bezpečnosti práce v Portugalsku


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 4, s. 170-171.
Kategorie: Zprávy

V Portugalsku jsou péče o bezpečnost práce, ochranu zdraví, kontrolní činnost a normování v kompetenci různých zařízení. Ještě před třemi roky byla prevence pracovních rizik a kontroly bezpečnosti práce a ochrany zdraví soustředěna v Ústavu pro kontrolu pracovních podmínek (IDICT – Instituto de Desenvolvimento e Inspecćäo das Condićöes de Trabalho, Institut zur Entwicklung und Überwachung der Arbeitsbedingungen, Institute for the development and monitoring of labour conditions, L’institut de dévelppment et d’inspection des conditions de travail).

V roce 2004 byl tento ústav rozdělen ve dvě samostatné jednotky:

  1. ISHST – Instituto para a Seguranća, Higiene e Saude no Trabalho, Institute for occupational health and safety, Institut für Arbeitsschutz, L’institut de sécurité, d’hygiŹne et de santé du travail, Ústav bezpečnosti a hygieny práce.
  2. IPG – Instituto Portuguźs da Qualidate, zabývající se inspekcí, vývojem norem a technických specifikací.

Hlavním posláním ISHST je jeho činnost jako Národního úřadu bezpečnosti práce, vývoje a posilování kultury bezpečnosti práce a prevence pracovních rizik. Zabývá se např. výběrem a certifikací podniků pracujících v oboru ochrany práce, neboť v Portugalsku mohou závody tuto činnost zajišťovat buď prostřednictvím pověřených osob, nebo zadat tuto službu certifikovaným zařízením. Ústav se dále zabývá posuzováním nabídek školení v bezpečnosti práce a ověřováním odborníků na tomto úseku. Je též hlavním činitelem rozhodujícím o výuce bezpečnosti práce, což zahrnuje i přípravu osnov pro vzdělávání odborníků bezpečnosti práce, koordinaci výukových programů, jakož i technickou a finanční pomoc při organizaci kurzů. ISHST přispívá k získávání technických a vědeckých informací z pracovního lékařství a bezpečnosti práce. Spolupracuje s univerzitami a vědeckými ústavy a řídí i podporuje významné výzkumné projekty a uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Vyvíjí a podporuje informační projekty s cílem zvyšování kultury bezpečnosti práce u zaměstnavatelů, zaměstnanců i celé veřejnosti. Je zároveň Národním centrem (Focal Point) Evropské agentury ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Národní pracovně bezpečnostní systém (SNPRP – Systema Nacional de Prevenćäo de Riscos Profissionais, Nationale Arbeitsschutzsystem, National occupational health and safety system, SystŹme national de prévention des risques professionnels) zajišťuje součinnost všech, kteří se podílejí na opatřeních k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Koordinuje činnost veřejných, soukromých i odborových zařízení z různých zaměření, jako jsou předpisy, certifikace, normy, výzkum, kontrolní činnost, licence. K zajištění funkční schopnosti tohoto zařízení byl již v roce 2001 přijat Akční plán pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci PNAP – Plano National de Acćäo para a Prevenćäo, der Nationale Aktionsplan für den Arbeitsschutz, National action plan for occupational health and safety, Plan national d’action pour la prévention – představující hlavní nástroj k prevenci pracovních úrazů a pro celou pracovně bezpečnostní politiku.

IPQ (Instituto Portuquźs de Qualidate, Portugiesisches Normungsinstitut, Portuguese standards institute, Institut des activités de normalisation, Portugalský normalizační ústav) kontroluje buď přímo, nebo ve spolupráci s více než 60 uznanými sektorovými normalizačními zařízeními ONS – Organismos de Normalizaćäo Sectorial, Sector-specific industry associations, Fachverbände einzelner Wirtschaftsbranchen, Fédérations représentant certains secteurs d’activités (normalizační aktivity v Portugalsku). Schvaluje portugalské normy. Je členem evropských a mezinárodních normalizačních zařízení jako CEN, CENELEC, ISO, IEC (Evropská komise pro normalizaci, pro elektrotechnickou normalizaci, Mezinárodní organizace pro normalizaci, Mezinárodní elektrotechnická komise).

Portugalské normy jsou tvořeny 120 aktivními portugalskými normalizačními komisemi (Comissöes Técnicas Portuguesäs de Normalizaćäo, Portugiesische Normenausschüssen, Portuguese standards coommittees, Comités de normalisation).

ISHST deleguje své zástupce do normalizačních komisí odpovědných za ochranu zdraví a bezpečnost při práci, za biotechnologii, výrobní zařízení a protipožární bezpečnost.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Zdroje

1. GASPAR, J. The organization of occupational health and safety in Portugal. KANBrief, 2006, 13, č. 4, s. 18–19; NAUŠ, A. Přehled základních zkratek používaných orgány EU na úseku ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Pracov. Lék., 2005, 57, č. 3, s. 136–138; Pracov. Lék., 2005, 57, č. 4, s. 166–167.

Štítky
Hygiena a epidemiológia Hyperbarická medicína Pracovné lekárstvo

Článok vyšiel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2007 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa