Založení European Academyof Phoniatrics a udělení čestného členství UEP a EAP doc. MUDr. Františku Šramovi, CSc.


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2013, No. 4, pp. 232-233.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

6. září.2013)

Dne 6. září. 2013 se konala schůze Unie evropských foniatrů (Union of the European Phoniatricians; UEP) k založení Evropské akademie foniatrie (European Academy of Phoniatrics; EAP) v Aachen (Německo).

V první části jednání bylo uděleno čestné členství UEP docentu MUDr. Františku Šramovi, CSc. (Praha). V laudatiu bylo vyzdviženo jeho celoživotní dílo ve prospěch české i evropské foniatrie, čestný diplom mu předala prezidentka UEPProf. Antoinette am Zehnhoff-Dinnesen.

Obr. 1. Účastníci schůze UEP k založení EAP.
Účastníci schůze UEP k založení EAP.

Dále byla na schůzi UEP založena Evropská akademie foniatrie. Dle schválených stanov je EAP nezisková, nepolitická, mezinárodní vzdělávací organizace, sdružující všechny evropské a mimoevropské organizace, které odpovídají charakteru foniatrie v evropském kontinentálním smyslu. EAP organizuje a koordinuje kvalifikovaný trénink a výměnné programy ve všech oblastech foniatrie dle pravidel UEMS, sbírá informace, pořádá kurzy a tréninkové programy foniatrických společností a organizací, ve prospěch harmonizace a šíření informací z těchto aktivit. EAP dále rozšiřuje UEP logbook a propaguje výuku dle jeho náplně mezi foniatry, podporuje kontinuální vzdělávání ve foniatrii a stará se o možnosti finanční podpory, vyvíjí, shromažďuje a distribuuje didaktické pomůcky pro výuku foniatrie. V neposlední řadě EAP poskytuje snížené poplatky za vzdělávací aktivity UEP členům, kteří mají též přednost u akcí s omezeným počtem účastníků. Členem EAP může být foniatr nebo lékař pracující v oboru foniatrie.

Obr. 2. Předávání diplomu čestného členství v UEP a EAP doc. MUDr. Františku Šramovi, CSc., předsedkyní UEP Prof. Antoinette am Zehnhoff-Dinnesen, M. D., Ph. D.
Předávání diplomu čestného členství v UEP a EAP doc. MUDr. Františku Šramovi, CSc., předsedkyní UEP Prof. Antoinette am Zehnhoff-Dinnesen, M. D., Ph. D.

Členství v UEP a EAP tak je vhodné pro všechny foniatry a lékaře pracující v oboru foniatrie, zejména pro lékaře s motivací zapojení do evropského vzdělávání a spolupráce. Podrobné informace jsou k dispozici na http://www.phoniatrics-uep.org/.

Obr. 3. Podpis zakládající listiny EAP (MUDr. Jakub Dršata, Ph.D., předseda Foniatrické sekce ČS ORLCHHK a národní reprezentant v UEP).
Podpis zakládající listiny EAP (MUDr. Jakub Dršata, Ph.D., předseda Foniatrické sekce ČS ORLCHHK a národní reprezentant v UEP).

Prezidentkou EAP byla zvolena Prof. Dr. med. Christiane Neuschaefer-Rube z Aachenu, Německo. Prvními čestnými členy Evropské akademie fo-niatrů byli zvoleni přední odborníci a učitelé v oboru foniatrie Prof. Nasser Kotby, M.D., Káhira, Egypt, Prof. Jürgen Wendler, Dr.med., Německo, doc. MUDr. František Šram, CSc., Praha, ČR.

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavya krku LF UK a FN, Hradec Králové

Doc. MUDr. František Šram, CSc.

Hlasové a sluchové centrum, Praha


Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2013 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa