12th International Conference on Cochear Implants and Other Implantable Auditory Technologies


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 62, 2013, No. 2, pp. 98.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(USA, Baltimore, 1.–5. května 2012)

Mezinárodní kongres o kochleárních implantátech (CI) a dalších implantovatelných ušních systémech se tento rok konal v americkém Baltimore a zúčastnilo se ho přes 1200 delegátů. Kongres byl koncipovaný tak, aby dal příležitost ke vzájemné diskusi všem, kteří se tématem CI a dalšími implantovatelnými systémy zabývají.

Hlavními tématy byly: základní výzkum indikace, předoperační vyšetření, operace, výsledky, sociální aspekty CI a kvalita života u pacientů po CI. Doslova nabitý program kongresu, který probíhal ve čtyřech paralelních sekcích, začínal již v 7,00 hod. ráno a končil pozdě odpoledne. Na konferenci bylo prezentováno přes 200 volných sdělení a dalších téměř 200 posterů.

V oblasti základního výzkumu probíhají pokusy najít progenitorovou/kmenovou vláskovou buňku vnitřního ucha, která by mohla v případě poškození vláskových buněk produkovat nové vláskové buňky. Kromě toho probíhají výzkumy s cílem najít způsob jak ochránit vláskové buňky (zkouší se třeba IGF-1). S cílem zachovat v průběhu implantace reziduální sluch, probíhá výzkum s postupným uvolňováním dexametazonu ze speciální elektrody do kochley v průběhu implantace. Předmětem výzkumu je i roboticky asistovaná inzerce elektrody do kochley.

V oblasti zobrazovacích metod je výzkum zaměřen na funkční NMR prováděné předoperačně. Lze tak zjistit, která hemisféra reaguje na sluchové vjemy lépe. V rámci pooperačního zobrazení umístění elektrody se zkouší „Cone Beam CT“, které „rentgenuje“ ve formě kuželu a představuje pro pacienta menší radiační zátěž.

V oblasti chirurgie jsou neustále zdokonalované elektrody s cílem provést co nejméně traumatickou inzerci při CI. Společnosti vyrábějící kochleární implantáty prezentovaly v této oblasti různé technologické novinky, například firma Cochlear představila novou elektrodu, která má hrot velikosti pouze 0,2  mm (slim straight electrode array) a umožňuje tak velmi jemnou inzerci. Zkoumá se ale také například jak rychlost inzerce elektrody ovlivňuje výsledky implantace.

Na kongresu byly také prezentovány výsledky a novinky v oblasti středoušních implantovatelných systémů, zejména Vibrant Soudbridge (Med-el) a nového systému Codacs (Cochear). Tyto systémy jsou v zahraničí indikovány stále častěji, například byl prezentován soubor pacientů s otevřenou trepanační dutinou, kteří podstoupili „vibroplastiku“.

Poměrně velký prostor byl věnován výsledkům implantace u seniorů. V posledních letech se procento implantovaných seniorů z celkově implantovaných stále zvyšuje. Zlepšení sluchu této skupiny pacientů výrazně zlepšuje jejich kvalitu života, sociální interakci a umožňuje jim začlenit se zpět do společnosti.

Kromě prezentace výsledků CI u jinak zdravých dětí byly taky prezentovány výsledky u různých skupin pacientů s dalším postižením, například hluchoslepých dětí a dětí s Charge syndromem. Opět byl také zdůrazněný význam bilaterální implantace pro rozvoj řeči.

Konference byla na vysoké profesionální úrovni a poskytla nejnovější poznatky ze světa kochleární implantace. Jedním z cílů konference bylo spojit jednotlivé „podskupiny“ odborníků, kteří se na rozvoji implantace a rehabilitace podílejí (pracovníci v základním výzkumu – vědci, chirurgové, audiologové a logopedi) a dát příležitost nahlédnout do oblastí, se kterými se bezprostředně nesetkávají. Myslíme, že se to organizátorům podařilo.

Celkový pocit, který z této vynikající konference zůstává je, že i v rámci ORL oboru si již problematika středoušních, nitroušních a kmenových implantací dávno žije svým vlastním životem. Škoda jenom, že lidem v ČR, jak odborníkům, tak pacientům, kterým by mohl rozvoj v této oblasti medicíny prospět, se oblast kochleárních implantací a implantovatelných středoušních systémů stále více vzdaluje.

MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.

Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava

MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM, Praha


Štítky
Audiológia a foniatria Detská otorinolaryngológia Otorinolaryngológia

Článok vyšiel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 2

2013 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa