Primární mukoepidermoidní karcinom slzného vaku –  kazuistika a přehled literatury


Primární mukoepidermoidní karcinom slzného vaku –  kazuistika a přehled literatury

Východiska:
Nádory slzného vaku jsou velmi vzácné a jsou často nerozpoznány, jelikož pacienti mají zdánlivě chronickou dakryocystitidu. Jako nejčastější se u nádorů slzného vaku uvádí karcinom dlaždicových buněk. Primární mukoepidermoidní karcinomy slzného vaku jsou vzácné a jsou popisovány jako lokálně agresivní. Navíc jejich blízkost životně důležitým strukturám a bazi lebeční je činí potenciálně život ohrožující. Doporučuje se multidisciplinární přístup se širokým vyříznutím s následnou chemoradiací.

Případ:
Popisujeme případ primárního mukoepidermoidního karcinomu slzného vaku u 65letého muže. Karcinom se projevoval slzením očí a přítomností hmoty v oblasti mediálního koutku, kterou se úspěšně podařilo odstranit radikální operací a rekonstrukcí. Nádor byl resekován pomocí rozšířeného Lynch-Howarthova řezu a defekt byl odstraněn za použití čelní klapky. Histopatologické vyšetření vyříznutého vzorku odhalilo mukoepidermoidní karcinom. Imunohistochemické barvení bylo pozitivní na EGFR (receptor pro epiteliální růstový faktor) a Ki-67 protein. Pacient byl po operaci odeslán k chemoradiaci. V tomto článku byla shrnuta literatura a jsou diskutovány patologické rysy vč. imunohistochemie.

Závěr:
Primární mukoepidermoidní karcinom slzného vaku je vzácný, lokálně agresivní nádor, který je často mylně považován za dakryocystitidu. Léčebnou modalitou je radikální operace a následně chemoradiace.

Klíčová slova:
slzný vak – mukoepidermoidní karcinom – receptor pro epiteliální růstový faktor – Ki-67 protein

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
6. 9. 2015

Přijato:
14. 6. 2016


Autoři: T. N. Janakiram 1;  S. Sagar 1;  S. B. Sharma 1;  V. Subramaniam 2
Působiště autorů: Head and Neck Surgery Department, Royal Pearl Hospital, Tiruchirappalli, Tamil Nadu State, India 1;  Department of Otorhinolaryngolgy, Yenepoya Medical College, Yenepoya University Campus, Deralakatte, Mangalore, Karnataka State, India 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(4): 291-294
Kategorie: Kazuistika
prolekare.web.journal.doi_sk: https://doi.org/10.14735/amko2016291

Souhrn

Východiska:
Nádory slzného vaku jsou velmi vzácné a jsou často nerozpoznány, jelikož pacienti mají zdánlivě chronickou dakryocystitidu. Jako nejčastější se u nádorů slzného vaku uvádí karcinom dlaždicových buněk. Primární mukoepidermoidní karcinomy slzného vaku jsou vzácné a jsou popisovány jako lokálně agresivní. Navíc jejich blízkost životně důležitým strukturám a bazi lebeční je činí potenciálně život ohrožující. Doporučuje se multidisciplinární přístup se širokým vyříznutím s následnou chemoradiací.

Případ:
Popisujeme případ primárního mukoepidermoidního karcinomu slzného vaku u 65letého muže. Karcinom se projevoval slzením očí a přítomností hmoty v oblasti mediálního koutku, kterou se úspěšně podařilo odstranit radikální operací a rekonstrukcí. Nádor byl resekován pomocí rozšířeného Lynch-Howarthova řezu a defekt byl odstraněn za použití čelní klapky. Histopatologické vyšetření vyříznutého vzorku odhalilo mukoepidermoidní karcinom. Imunohistochemické barvení bylo pozitivní na EGFR (receptor pro epiteliální růstový faktor) a Ki-67 protein. Pacient byl po operaci odeslán k chemoradiaci. V tomto článku byla shrnuta literatura a jsou diskutovány patologické rysy vč. imunohistochemie.

Závěr:
Primární mukoepidermoidní karcinom slzného vaku je vzácný, lokálně agresivní nádor, který je často mylně považován za dakryocystitidu. Léčebnou modalitou je radikální operace a následně chemoradiace.

Klíčová slova:
slzný vak – mukoepidermoidní karcinom – receptor pro epiteliální růstový faktor – Ki-67 protein

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
6. 9. 2015

Přijato:
14. 6. 2016


Zdroje

1. Parmar DN, Rose GE. Management of lacrimal sac tumours. Eye (Lond) 2003; 17(5): 599– 606.

2. Stefanyszyn MA, Hidayat AA, Pe’er JJ et al. Lacrimal sac tumours. Ophthal Plast Reconstr Surg 1994; 10(3): 169– 184.

3. Hornblass A, Jakobiec FA, Bosniak S et al. The dia­gnosis and management of epithelial tumours of the lacrimal sac. Ophthalmology 1980; 87(6): 476– 490.

4. Ni C, D’Amico DJ, Fan CQ et al. Tumours of the lacrimal sac: a clinicopathological analysis of 82 cases. Int Ophthalmol Clin 1982; 22(1): 121– 140.

5. Islam S, Thomas A, Eisenberg RL et al. Surgical management of transitional cell carcinoma of the lacrimal sac: is it time for a new treatment algorithm? J Plast Reconstr Aesthet Surg 2012; 65(2): e33– e36. doi: 10.1016/ j.bjps.2011.09.029.

6. Low JR, Bian Ng S, Sundar G. Undif­ferentiated carcinoma of the lacrimal sac: case report and review of literature. Orbit 2011; 30(6): 293– 296. doi: 10.3109/ 01676830.2011.615458.

7. Lee LN, Scott AR, Chan AW et al. Management of transitional cell carcinoma of the lacrimal sac: a multidisciplinary approach to orbit spar­ing treatment. Laryngoscope 2010; 120 (Suppl 4): S161. doi: 10.1002/ lary.21625.

8. Lee SB, Kim KN, Lee SR et al. Mucoepidermoid carcinoma of the lacrimal sac after dacryocystectomy for squamous papil­loma. Ophthal Plast Reconstr Surg 2011; 27(2): e44– e46. doi: 10.1097/ IOP.0b013e3181eea4e4.

9. Montalban A, Lietin B, Louvrier C et al. Malignant lacrimal sac tumours. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2010; 127(5): 165– 172. doi: 10.1016/ j.anorl.2010.09.001.

10. Pe‘er J, Hidayat AA, Ilsar M et al. Glandular tumours of the lacrimal sac. Their histopathologic patterns and pos­sible origins. Ophthalmology 1996; 103(10): 1601– 1605.

11. Stefanyszyn MA, Hidayat AA, Pe’er JJ et al. Lacrimal sac tumours. Ophthal Plast Reconstr Surg 1994; 10(3): 169– 184.

12. Ishida M, Mori T, Umeda T et al. Pleomorphic lobular carcinoma in a male breast: case report with review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2013; 6(7): 1441– 1444.

13. Bambir­ra EA, Miranda D, Rayes A. Mucoepidermoid tumour of the lacrimal sac. Arch Ophthalmol 1981; 99(12): 2149– 2150.

14. Fliss DM, Freeman JL, Hurwitz JJ et al. Mucoepidermoid carcinoma of the lacrimal sac: a report of two cases, with observations on the histogenesis. Can J Ophthalmol 1993; 28(5): 228– 235.

15. Schenck NL, Ogura JH, Pratt LL. Cancer of the lacrimal sac. Presentation of five cases and review of the literature. Ann Otol Rhinol Laryngol 1973; 82(2): 153– 161.

16. Ryan SJ, Font RL. Primary epithelial neoplasms of the lacrimal sac. Am J Ophthalmol 1973; 76(1): 73– 88.

17. Heindl LM, Jünemann AG, Kruse FE et al. Tumours of the lacrimal drainage system. Orbit 2010; 29: 298– 306. doi: 10.3109/ 01676830.2010.492887.

18. El-Sawy T, Frank SJ, Han­na E et al. Multidisciplinary man­agement of lacrimal sac/ nasolacrimal duct carcinomas. Ophthal Plast Reconstr Surg 2013; 29(6): 454– 457. doi: 10.1097/ IOP.0b013e31829f3a73.

19. Dobashi Y, Watanabe Y, Miwa C et al. Mam­malian target of rapamycin: a central node of complex signal­ing cascades. Int J Clin Exp Pathol 2011; 4(5): 476– 495.

20. Ueng SH, Chen SC, Chang YS et al. Phosphorylated mTOR expres­sion cor­relates with poor outcome in early-stage triple negative breast carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2012; 5(8): 806– 813.

20. Li N, Zhong M, Song M. Expres­sion of phosphorylated mTOR and its regulatory protein is related to bio­logical behaviors of ameloblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2012; 5(7): 660– 667.

21. Ishida M, Okabe H. Dedif­ferentiated adenoid cystic carcinoma of the trachea: a case report with respect to the im­munohistochemical analyses of mam­malian target of rapamycin pathway proteins. Hum Pathol 2013; 44(8): 1700– 1703. doi: 10.1016/ j.humpath.2012.12.015.

22. Ishida M, Okabe H. Expres­sion profiles of mTOR pathway proteins in porocarcinoma: a provisional im­munohistochemical study. Biomed Rep 2013; 1(1): 28– 30.

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2016 Číslo 4
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa