Klinická onkologie - Číslo 4/2016

Editorial

245
Současné postavení systémové chemoterapie v léčbě karcinomu žaludku – přínos, či zhoršení kvality života?

Přehled

253
Antiproliferační účinek analog somatostatinu –  analýza dat a klinické aplikace v kontextu výsledků studie CLARINET

B. Bencsiková

259
Dva pohledy na vývoj nádorů

J. Šmardová, J. Koptíková

267
Vplyv liečby na kognitívne funkcie a kvalitu života u pacientov s karcinomom semenníkov

L. Vasiľková


Původní práce

274
Sentinelová uzlina u melanomu –  studie provedená v jižní Brazílii

R. K. Rovere, Silva De Lima A., V. Demarchi, C. E. Stein

279
Vliv paliativní chemoterapie na kvalitu života nemocných s karcinomem žaludku

D. Šmíd, T. Skalický, J. Fichtl, D. Kubačková, J. Doležal, P. Novák, T. Svoboda, D. Slouka


Kazuistika

287
Vícenásobné nádorové onemocnění plic –  kazuistika a přehled literatury

Z. Chovanec, I. Čapov, A. Peštál, M. Benej, M. Páral

291
Primární mukoepidermoidní karcinom slzného vaku –  kazuistika a přehled literatury

T. N. Janakiram, S. Sagar, S. B. Sharma, V. Subramaniam


Sdělení

295
Hodnocení klinického stadia a léčebné odpovědi u maligních lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny na základě revidovaných kritérií z roku 2014 (Luganská klasifikace)

A. Sýkorová, R. Pytlík, H. Mociková, D. Belada, K. Benešová, T. Papajík, A. Janíková, D. Šálek, V. Procházka, S. Vokurka, V. Campr, P. Klener, K. Kubáčková, M. Trněný


Aktuality v onkologii

305
52nd Annual Meeting of ASCO
3.–7. června 2016, Chicago, USA
Výsledky léčby pembrolizumabem u maligního melanomu a nemalobuněčného plicního karcinomu

E. Kubala, M. Svoboda

308
Klinické hodnocení fáze III posuzující regorafenib u pa­cientů s neresekovatelným karcinomem jater splnilo primární cíl –  zlepšení celkového přežití

E. Kubala

311
Průvodce mladého onkologa infuzní terapií a výživou
Díl 4 –  Enterální a parenterální výživa. Chloridy. Kazuistika 4

M. Šenkyřík, M. Dastych


Dopis redakci

313
Indikace radioterapie u pacientů s hematologickými malignitami v průběhu pěti let provozu modernizovaného centra Onkologické a radioterapeutické kliniky v Plzni

S. Vokurka, J. Fínek, T. Svoboda, R. Vojtíšek, M. Votavová, K. Havránek, J. Salvét, B. Šindelářová, J. Mařan, E. Sukovská, K. Vasilev, M. Schutzova, V. Vozobulová, P. Jindra, J. Sýkora


Onkologie v obrazech

316
Onkologie v obrazech
Echinokoková cysta primárně považovaná za sarkom

R. Šimůnek, D. Adámková Krákorová, M. Standara


278
SOUTĚŽ NA PODPORU AUTORSKÝCH TÝMŮ PUBLIKUJÍCÍCH V ZAHRANIČNÍCH ODBORNÝCH TITULECH
304
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PRÁCI

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa